Рад на сталној поставци Музеја Југославије

Рад на сталној поставци започет је 2009. године пројектом Нови Стари Музеј, који је кроз низ дискусионих програма покренуо процес ауторефлексије и редефинисања Музеја. Рад је настављен реализацијом поставке Југославија од почетка до краја, из 2012. године, која је први пут музејској публици омогућила сумарни преглед развоја Југославије, сагледан кроз призму историчара из региона. Наредних година настављено је истраживање југословенских феномена кроз изложбе Никад им боље није било, Велика илузија, Дизајн за нови свет, Ко је соко – тај је Југословен, Југо, моја Југо и друге.

Током 2015. године развијена је нова методологија рада на сталној поставци, у оквиру пројекта 100 година од стварања Југославије, која је подразумевала другачији приступ и окретање ка музејском фонду. У оквиру овог својеврсног експеримента, на пола пута између концепта депоа и изложбе, представљен је узорак фонда који на сликовит начин приказује богатство и разноликост грађе чуване у Музеју. Током прве фазе овог пројекта, под називом Отварамо депо, постављене су једна наспрам друге колекције Музеја револуције народа и народности Југославије и Меморијалног центра Јосип Броз Тито, чијим је спајањем настао Музеј. Овакав приступ омогућио је потпуно нови увид у југословенско наслеђе сагледан кроз дијалог или наглашене супротности предмета из ова два фонда, не само посетиоцима, већ и кустосима и другим истраживачима.

Рад на сталној поставци наставио се 2017. године трансформацијом Отвореног депоа у Лабораторију Музеја Југославије. Представљен је музејски фонд који је прикупљен после 1996. и поставку смо допунили кустоским изјавама и уметничким радовима. Такође, дефинисали смо концепт будуће сталне поставке, која ће посетиоцима кроз 10 феномена понудити оквир за разумевање свих фаза постојања југословенског наслеђа: од појаве југословенске идеје, доба Краљевине, социјалистичке Југославије, па све до њеног распада и југоносталгије. У оквиру сваког од феномена комбиноваћемо релативно мали број предмета и наглашено вишегласје (дародаваца, познатих личности Југославије, уметника, истраживача, кустоса) с циљем да скренемо пажњу на комплексност југословенског наслеђа, на потенцијал за његову актуелну афирмацију, али и на опасности евентуалне банализације и злоупотребе овог наслеђа. Нова стална поставка, као резултат дугогодишњег рада музејског тима, биће отворена 2020. године.

Стална поставка

Предисторија: Основа за разумевање Музеја Југославије

На обликовање европског типа музеја утицале су бројне праксе и концепти сакупљања, чувања и употребе предмета.

Музејска лабораторија

Друга фаза рада на сталној поставци

Нова мапирања Европе

Наставак обнове и летња шема