30.05.2022

OBNOVA MUZEJA 25. MAJ

direktorka, mr Neda Knežević

Jedna od zgrada muzejskog kompleksa privremeno je zatvorena zbog radova na restauraciji i konzervaciji fasada i pripradajućih platoa. Dok su radovi u toku publika može posetiti postavke u Kući cveća i Starom muzeju i pored toga uživati u Parku skulptura i muzejskom kafeu.

Muzej 25. maj tipičan je predstavnik arhitekture reprezentativnih objekata u Beogradu šezdesetih godina 20. veka i jedan je od prvih namenski izgrađenih muzeja te vrste u Srbiji. Takođe, zauzima značajno mesto u stvaralačkom opusu Mihaila Jankovića, koji je bio jedan od vodećih beogradskih i jugoslovenskih arhitekata tog razdoblja.

Posle šezdeset godina postojanja ova ustanova svojim sadržajem, koncepcijom i programima daleko prevazilazi značaj i obim poslova koje je imala u trenutku osnivanja.

Ipak, prvobitna funkcija Muzeja 25. maj nije se promenila do danas – reč je o javnoj ustanovi sa izložbenim prostorom gde se organizuju stalne i povremene izložbe, sa bioskopskom salom za prikazivanje filmova i održavanje raznih skupova, seminara i predavanja. U objektu su i prostori za čuvanje predmeta i konzervaciju, kao i prostorije za zaposlene. Najveći deo muzejskog fonda Muzeja Jugoslavije smešten je u depoima Muzeja 25. maj.

Kada je u pitanju fizička obnova ovog zdanja, naš pristup bio je veoma odgovoran i pažljiv jer je reč o važnom „muzejskom predmetu“, koji ima izuzetan svedočanstveni potencijal. Prilikom sprovođenja svih radova naročito smo vodili računa da sačuvamo, koliko je to moguće, originalno rešenje Mihaila Jankovića. Sanirali smo termotehničke instalacije 2018. godine, pritom vodeći računa o brojnim predmetima koji su nam dati na čuvanje i uspešno smo sproveli radove na tekućem održavanju, sanaciji i adaptaciji enterijera.

Radovi na restauraciji i konzervacije fasada i pripadajućih platoa, čiji je arhitekta Dejan Todorović, upravo su počeli, pa će Muzej 25. maj biti zatvoren za posetu do druge polovine 2023. godine.

Nakon ove poslednje faze obnove Muzej 25. maj biće proglašen za spomenik kulture.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU