glava-lava-deo-fasade-sa-zgrade-narodne-biblioteke-srbije

Glava lava-deo fasade sa zgrade Narodne biblioteke Srbije, srušene prilikom nacističkog bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. godine.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU