Lista izložbi

Article One

27.05.2011-13.06.2024.

U petak 27. maja 2011, u okviru pratećeg programa konferencije „Pravda na Balkanu: jednakost za seksualne manjine“ (konferencija je održana od 27. do 29. maja u Skupštini opštine „Stari Grad“ u Beogradu u organizaciji Regionalnog centra za manjine, Civil Rights Defenders i Williams Institute) u Muzeju istorije Jugoslavije The Unstraight Museum je imao svetsku premijeru pokretanjem internet sajta na adresi www.unstraight.org/more_serb.html. Iste večeri je The Unstraight Museum dobio i prvi eksponat čime je i zvanično počeo sa radom.

The Unstraight Museum je baziran na prvom članu Deklaracije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima („Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.“). Pokretači ovog projekta polaze od toga da je kulturno nasleđe koje se čuva u muzejima važno za formiranje kolektivnog pamćenja, i da institucije zaštite svojom politikom sakupljanja i predstavljanja definišu ono što je za društvo značajno (a time i ono što nije značajno). Muzeji su dugo zanemarivali priče o homoseksualnim, biseksualnim i transseksualnim osobama i njihovim jedinstvenim iskustvima. Oni su za njih bili ili slepi, ili su izabrali da ih ne vide. Time su ih učinili nevidljivim. Nisu podržali jednaka prava i dostojanstvo za sva ljudska bića.

Izložbe predstavljaju način da, pitanja koja smatraju važnim – a u domenu su prava homoseksulanih, biseksualnih i transseksualnih osoba – dobiju konkretnu formu i budu dostupna široj javnosti. The Unstraight muzej – „mesto“ posvećeno predstavljanju priča o homoseksualnim, biseksualnim i transrodnim pojedincima i njihovoj savremenoj stvarnosti za sada se nalazi samo u sajber prostoru ali je činjenica da su upravo u Beogradu napravili prvu akviziciju – dobili prvi eksponat – ukazuje i na budućnost ovog projekta kao ‘klasičnog’ muzeja.

Postavka The Unstraight Museum

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU