Lista izložbi

Zabeležena sećanja

20.08-17.10.2015.

Na izložbi će biti predstavljeni radovi (fotografije, video radovi i instalacije) koji se bave pitanjima kolektivnog pamćenja, različitih kultura sećanja, memorijalnih prostora i posebno ulogom slika u ovim procesima. Koncept izložbe osmislili su Florian Ebner i Konstance Vike, dok je kustoskinja izložbe u Beogradu Ana Panić, kustoskinja MIJ. Kao što je Vike navela u uvodu kataloga izložbe, izbor umetničkih radova na ovoj izložbi „potkrepljuje pretpostavku da kamere kao fotografski, filmski i video-mediji imaju poseban odnos prema prošlosti i predstavljanju značajno sredstvo koje dočarava individualne rituale sećanja i kulture kolektivnog pamćenja. Njihov „pogled“ koji snima pretvara sadašnjost u prošlost, ali uvek ostaje potreba za narativom koji tim fragmentima daje ugao gledanja. U tom smislu su umetnici i istoričari slični, jer i jedni i drugi razvrstavaju izvore iz prošlosti i pretaču ih u priču.“

Sažetost naziva izložbe Zabeležena sećanja objašnjava ideju da postoji medij koji sećanja beleži i čijim posredstvom mi ta sećanja usvajamo kao sopstvena. Fotografski film (memorijski čip digitalne kamere) je u stvari sunđer koji upija vidljivu realnost i zaključava je u sebe pretvarajući je u prošlost (istoriju).

Izložba je tematski podeljena u šest celina, a uređenje postavke je polazište koje nudi različite perspektive za posmatranje izloženih dela. Neki od pristupa su definisani svojom temom, drugi umetničkim stavom, a neki opet promišljanjem samog medija kojim se služe. Ako se komparativno sagledaju sva izložena dela postaje očigledna raznovrsnost načina upotrebe fotografije.

Izložba je do sada gostovala u osam gradova jugoistočne Evrope (Sarajevo, Rijeka, Sofija, Bukurešt, Ankara, Nikozija, Solun i Atina), a publika u Beogradu može da je vidi u Muzeju istorije Jugoslavije od 20. avgusta do 17. oktobra.

Svake subote, u 13 časova biće organizovana autorska vođenja kroz izložbu i dečje i porodične radionice, a 19. septembra, održaće se panel diskusija Umetnost protiv zaborava – individualno sećanje na kolektivnu prošlost, uz učešće kustosa u Nikoziji Janisa Tumazisa (NiMAC), kustoskinje u Beogradu Ane Panić (Muzej istorije Jugoslavije) i umetnika Marijane Kristofides, Ane Adamović i Nikole Radića Lucatija.

Detaljnije informacije o radovima i biografije umetnika nalaze se na web sajtu Goethe Instituta http://www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/eri/ein/bs12112450.htm

Konstance Vike

Glavna kustoskinja izložbe Konstance Vike, rođena je 1983. godine u Lajpcigu. Studirala je muzeologiju, estetiku i istoriju umetnosti u Lajpcigu i Braunšvajgu. Zajedno sa Florianom Ebnerom bila je kustos izložbe Kairo. Otvoren grad- nova svedočenja o revoluciji koja se odigrava, 2012. godine u Muzeju fotografije u Braunšvajgu i u okviru Petog evropskog meseca fotografije u Berlinu, kao i 2013. godine u Muzeju Folkvang u Esenu.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU