Tribina organizvoana u okviru programa Razgovori o Jugoslaviji