Lista programa

Vođena tura: Zgrada kao muzejski predmet

Muzej 25. maj jedan je od prvih namenski projektovanih i građenih muzeja u Beogradu. Sagrađen je u periodu 1961-62. godine, projektovao ga je arhitekta Mihailo Mika Janković i redak je primer total dizajna u arhitekturi Beograda. Poklon je Beograda Josipu Brozu Titu za 70. rođendan i osmišljen je kao prostor gde će se izlagali pokloni koje je Tito dobijao. Mesto je koje nesumnjivo privlači pažnju javnosti i izaziva oprečne emocije i stavove.

Vođena tura počinje okupljanjem na platou ispred zgrade Muzeja 25. maj, nastavlja se na soliteru preko puta Muzeja i završava u zgradi Muzeja 25. maj.

Posetioce će voditi Jelica Jovanović, arhitekta, jedna od osnivačica NVO Grupa arhitekata iz Beograda i Do.co.mo.mo Srbija.

„Istorija Beograda se najbolje vidi iz njegovog prvog novog Beograda – sa padina Topčiderskog brda. Sa krova solitera u Stjepana Filipovića posmatraćemo Beograd i pričati o njegovom razvoju i širenju ka Topčideru od 19. veka pa do danas, o prvoj industriji Beograda i Srbije, o stanovanju na obroncima Topčiderskog brda i izgradnji Prokopa. Zatim ćemo kroz šetnju do Muzeja 25. maj pričati o kompleksu Muzeja Jugoslavije, njegovom planiranju i projektovanju i njegovoj etapnoj izgradnji: ko su bili ljudi koji su bili uključeni u proces, zašto Muzej tako izgleda i kako ga je gradila čitava Jugoslavija,“ navela je Jelica Jovanović opisujući turu.

Broj učesnika/ca je ograničen i prijava je obavezna preko formulara: https://forms.gle/dJmHu4DdPdbmo38X7.

  • Dan: 23.04-23.04.2022.
  • Vreme: 13:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU