Lista programa

Zgrada kao muzejski predmet

Muzej 25. maj jedan je od prvih namenski projektovanih i građenih muzeja u Beogradu. Sagrađen je u periodu 1961-62. godine, projektovao ga je arhitekta Mihailo Mika Janković i redak je primer total dizajna u arhitekturi Beograda. Poklon je Beograda Josipu Brozu Titu za 70. rođendan i osmišljen je kao prostor gde će se izlagali pokloni koje je Tito dobijao. Mesto je koje nesumnjivo privlači pažnju javnosti i izaziva oprečne emocije i stavove.

Zgrada Muzeja 25. maj važan je muzejski predmet Muzeja Jugoslavije, koji ima jedinstvenu kulturnu, društvenu, umetničku i istorijsku vrednost i danas je centralni objekat u okviru muzejskog kompleksa.

Vođena tura počinje okupljanjem na platou ispred zgrade Muzeja 25. maj, nastavlja se na soliteru preko puta Muzeja i završava u zgradi Muzeja 25. maj.

Posetioce će voditi mr Neda Knežević, direktorka Muzeja Jugoslavije. Saznaćete zašto Muzej 25. maj posle 60 godina postojanja, svojim sadržajem, koncepcijom i programima, daleko prevazilazi značaj i obim poslova koji su pred ovu ustanovu stavljeni u trenutku osnivanja, zatim zašto ovaj objekat zauzima značajno mesto u stvaralačkom opusu Mihaila Mike Jankovića, jednog od vodećih beogradskih i jugoslovenskih stvaralaca tog razdoblja, kao i kakav je pristup kada je u pitanju njegova fizička obnova, koja je u toku.

Prijava: https://forms.gle/C3S91mGUHs2Ty8XB9

  • Dan: 09.04-09.04.2022.
  • Vreme: 13:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Polazeći od muzejskog fonda kao glavnog izvora za istraživanje društvenih pojava i istorijskih trenutaka važnih za razumevanje iskustva života u Jugoslaviji, ova izložba preispituje jugoslovensko nasleđe i samu instituciju Muzeja

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU