Lista programa

25. maj i Muzej istorije Jugoslavije danas

Okrugli sto

Učestvuju: dr Ljiljana Gavrilović, vanredni profesor na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, dr Ana Sladojević, kustoskinja i teoretičarka umetnosti i medija, MA Vesna Adić, istoričarka umetnosti, MA Višnja Kisić, kustoskinja i saradnica Centra za muzeologiju i heritologiju i Marija Đorgović kustoskinja MIJ”.

33 godine nakon Titove smrti i 26 godina nakon poslednjeg organizovanja Dana mladosti na saveznom nivou, ovaj datum i dalje se neformalno obeležava. Poslednjih godina, svakog 25. maja, sve više ljudi dolazi u obilazak “Kuće Cveća”, organizuje manifestacije ispred Muzeja istorije Jugoslavije i ostavlja štafete na Titovom grobu. Muzej neposredno ne učestvuje u organizaciji ovog događaja, ali prati zbivanja kao karakterističan primer jugonostalgične i titostalgične kulture, prihvatajući štafete i pridružujući ih već postojećoj zbirci štafeta. Učesnici okruglog stola, ali i zainteresovana publika imaće priliku da razmene mišljenja o tome da li bi i na koje druge načine Muzej trebalo da učestvuje u ovom „spontanom“ obeležavanju 25. maja, uzimajući u obzir ulogu koju Muzej istorije Jugoslavije ima u formiranju kolektivnog pamćenja.

  • Dan: 25.05.2013-25.06.2024.
  • Vreme: 18:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU