Lista programa

Autorsko vođenje kroz izložbu “Umro je drug tito”

Deo izložbe: Umro je drug Tito

Sa autorom izložbe “Umro je drug Tito”, kustosom, etnologom, Tatomirom Toromanom, prođite kroz izložbu koja tretira temu smrti, grandiozne sahrane i posthumnog odnosa prema Josipu Brozu Titu u SFRJ.

Čućete kako i zašto su na postavci ukrštena tri toka koji se odnose na ovu temu – zvanični, narodni i osporavajući, saznaćete šta je bio smisao političkih rituala posle Titove smrti, a kolažni i asocijativni sadržaji na izložbi, uz proširena objašnjenja autora, omogućiće vam da ovu izložbu povežete sa ličnim sećanjima, iskustvima i znanjima.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Polazeći od muzejskog fonda kao glavnog izvora za istraživanje društvenih pojava i istorijskih trenutaka važnih za razumevanje iskustva života u Jugoslaviji, ova izložba preispituje jugoslovensko nasleđe i samu instituciju Muzeja

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU