Lista programa

Bajskultura: Izazovi interpretacije nasleđa

prijavite se na seminar

Muzej istorije Jugoslavije vas poziva na seminar

IZAZOVI INTERPRETACIJE NASLEĐA 

u okviru projekta Bajskultura

11. i 12. decembar 2013. godine

 

Cilj projekta Bajskultura je kreiranje inovativnih modela interpretacije i animiranje lokalne zajednice u promociji kulturnog nasleđa. Poseban fokus projekta je na kritičkom osvrtu i (re)definisanju vrednosti socijalističkog nasleđa. U okviru projekta kreirana je biciklistička ruta Dva kruga kroz istoriju Novog Beograda, osmišljena tako da poziva učesnike na razgovor i diskusiju o zajedničkoj prošlosti. Osim biciklističke ture, pokrenut je i čitav niz interpretativnih medija – veb sajt, fejsbuk stranica, brošura i vodič koji su međusobno komplementarni i komuniciraju s različitim ciljnim grupama. Njihova namena je da prostor kojim svakodnevno prolazimo povežu sa fondom Muzeja istorije Jugoslavije.

Seminar Izazovi interpretacije nasleđa, kao značajan segment projekta Bajskultura, ima za cilj da skrene pažnju zainteresovanim učesnicima na značaj interpretacije i da pruži priliku za razmenu iskustva i otvaranje dijaloga. Na seminaru ćemo pokrenuti pitanja u vezi sa značenjem ovog termina u odnosu na prezentaciju, komunikaciju i medijaciju, a na konkretnim primerima biće ukazano na razliku između turističkih, naučnih, muzejskih i drugih interpretacija. Učesnici seminara i sami će moći da se oprobaju u kreiranju novih interpretacija.

Seminar je namenjen stručnjacima iz oblasti muzeologije, savremene i novije istorije, umetnosti, arhitekture, komunikologije i svim zainteresovanim za očuvanje i tumačenje nasleđa.

Molimo Vas da potvrdite svoje učešće na [email protected].

  • Dan: 11.12-12.12.2013.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU