Lista programa

Cirkulacija/kretanje foto arhiva: Kolekcija autohroma Balkana iz Muzeja Alber Kan

razgovor sa etnološkinjom dr Stefani Maju o istraživanju foto arhiva

Etnološkinja Stefani Maju je trenutno na studijskom boravku u MIJ u okviru kustoskog staža u Nacionalnom institutu za baštinu u Parizu. U petak 29.3.2013. predstaviće svoje iskustvo u radu sa foto arhivima muzeja Alber Kan u Parizu i Muzeja istorije Jugoslavije.

Muzej Alber Kan (Musée Albert-Kahn) u Parizu ima najveću zbirku autohroma – prvih kolor fotografija koje su izumeli braća Limijer. Među njima je preko šest stotina fotografija predela i naroda Balkana snimljenih 1912. i 1913. godine uglavnom iz Bosne i Hercegovine i Makedonije, ali i iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske. Ove fotografije su nedavno digitalizovane, ali su tokom tog procesa originalni opisi fotografija izgubljeni.

Stefani istražuje biografije ovih fotografija, njihovo kretanje od trenutka kada su nastale (1912-13), njihovu cirkulaciju tokom 20. veka, sve do današnjeg trenutka kada prolaze proces digitalizacije. Posebno obraća pažnju na to kako su se tokom vremena menjali opisi fotografija koji su čuvali različite informacije. Prateći te promene ona rekonstruiše biografije fotografija, kao predmeta koji mogu da cirkulišu u različitim diskursima – komercijalnom, naučnom, političkom, ekonomskom, novinarskom, estetskom – i mogu čak imati dijametralno suprotne funkcije.

Stefani Maju je etnološkinja iz Belgije, trenutno završava kustoski staž u Nacionalnom institutu za baštinu u Parizu. Doktorirala je socijalnu antropologiju na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Nakon toga radila je kao istraživač na Evropskom Univerzitetu Viadrina u Frankfurtu, Maks Plank Institutu za socijalnu antropologiju i u Centru za političke studije u Madridu i Evropskom institutu u Firenci. Istraživala je religiju u post-socijalističkim zemljama Evrope (naročito unijatsku crkvu u Mađarskoj i Rumuniji), odnos antropologije i fotografije, fotografske arhive…

Do kraja marta je na studijskom boravku u MIJ tokom kog istražuje foto arhiv MIJ.

  • Dan: 29.03.2013-22.06.2024.
  • Vreme: 14:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU