Lista programa

Digitalizacija foto-građe

 

Stručna konferencija u okviru projekta „Vizuelni arhiv Jugoslavije“

 

Konferencija  „Digitalizacija foto-građe“  održana je 5. i 6. maja 2016. godine u Muzeju istorije Jugoslavije i bila je povod za razgovore i diskusije o trenutnim praksama i strategijama digitalizacije foto-građe u institucijama kulture u Srbiji, kao i o problemima u tim procesima. Deo je dvogodišnjeg projekta Vizuelni arhiv Jugoslavije (Visual Archive Yugoslavia) na kojem partnerski učestvuju Muzej istorije Jugoslavije i Middle Eastern Studies (Univerzitet u Bazelu). Cilj projekta je unapređenje opreme za digitalizaciju u muzeju, digitalizacija negativa iz muzejskih kolekcija kao i njihova prezentacija na internetu u saradnji sa Matematičkim institutom SANU.

Konferencija je održana uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Švajcarskog nacionalnog fonda za nauku (SNSF).

Projekat Vizuelni arhiv Jugoslavije  omogući će: razvoj infrastrukture za digitalizaciju, unapređenje metodologije obrade, digitalizaciju preko 50.000 negativa, izradu baze i veb portala foto-materijala iz muzejskih kolekcija u saradnji sa Matematičkim institutom SANU, organizovanje studentske prakse u muzeju preko Centra za muzeolgiju i heritologiju Filozofskog fakulteta i Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu, organizovanje radionica i izložbe, razmenu podataka sa portalom Visual Archive Southeastern Europe (VASE) i objavljivanje priručnika zasnovanog na najboljim praksama digitalizacije.

 

Program konferencije:

četvrtak 5. 5. 2016.
09:00-09:30 Registracija učesnika
09:30-10:00 Pozdravni govori
mr Neda Knežević (direktorka Muzeja istorije Jugoslavije)
prof. dr Nataša Mišković (Middle Eastern Studies, Univerzitet u Bazelu)
Aleksandra Fulgosi (pomoćnik ministra za zaštitu kulturnog nasleđa, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije)
10:00-10:30 Predstavljanje projekta Vizuelni arhiv Jugoslavije (Visual Archive Yugoslavia) i razvoja digitalizacije foto-građe u MIJ
Radovan Cukić, MA (Načelnik Odeljenja za istraživanje i zaštitu muzejskog fonda MIJ), Marija Vasiljević, MA (saradnik na digitalizaciji, koordinator VAYU projekta za MIJ), Brana Vojnović (fotograf, saradnik na razvoju digitalizacije u MIJ)
10:30-11:00 Visual Archive Southeastern Europe VASE: Saradnja univerziteta u Bazelu i Gracu sa partnerima u jugoistočnoj Evropi
prof. dr Nataša Mišković (Middle Eastern Studies, Univerzitet u Bazelu)
11:00-11:30 Projekti digitalizacije Matematičkog instituta SANU
dr Bojan Marinković (naučni saradnik MI SANU), Aleksandra Arsić, Sandra Vujošević, Aleksandra Zdravković, Tatjana Jakšić Kruger, Vladisav Jelisavčić, Aleksandar Pejović, Milan Todorović, Siniša Tomović, Marija Šegan (istraživači saradnici), prof. dr. Zoran Ognjanović (naučni savetnik MI SANU)
11:30-11:45 Diskusija
11:45-12:00 Kafe pauza

 
12:00-12:30 Fenomenologija digitalizacije muzeološkog artefakta – original, kopija, ili vjerna reprodukcija

 
prof. dr Mehmed A. Akšamija (profesor fotografije, Akademija likovnih umetnosti u Sarajevu)
12:30-13:00 Izazovi digitalizacije fotografske građe u kontekstu razvoja digitalnih infrastruktura
dr Toma Tasovac (Centar za digitalne humanističke nauke i DARIAH-RS)
13:00-13:30 Participativna digitalizacija kao most između institucija, građana i baštine

 
dr Višnja Kisić (generalna sekretarka Evropa Nostra Srbija, Beograd)
13:30-13:45 Diskusija
13:45-14:30 Ručak
14:30-16:00 Praktična prezentacija prakse digitalizacije MIJ i depoa foto arhive; vođenje kroz aktuelne izložbe u MIJ

petak 6. 5. 2016.

10:00-10:30 Digitalizacija zbirke fotografija Anastasa Jovanovića iz Muzeja grada Beograda

Marija Aćimović, MA (konzervator, Centar za dokumentaciju, Centralni institut za konzervaciju, Beograd) Veljko Džikić, MA (konzervator, Centar za dokumentaciju,Centralni institut za konzervaciju, Beograd)
10:30-11:00 Privatna kolekcija kao platforma za digitalizaciju baštine

prof. dr Aleksandar Kelić (profesor fotografije, Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd)
11:00-11:30 Uloga digitalizacije u očuvanju kulturno-historijskog nasleđa na teritoriji bivše Jugoslavije: Iskustva iz Bosne i Hercegovine

Chris Bennett (direktor Fondacije za zaštitu historijskog naslijeđa, Sarajevo, BiH)
11:30-11:45 Diskusija

11:45-12:00 Kafe pauza

12:00 -12:20 Zbirka Fotodokumenata Digitalne Narodne biblioteke Srbije

Miroljub Stojanović (načelnik Odeljenja za razvoj digitalne biblioteke i mikrografiju, Narodna biblioteka Srbije, Beograd)
12:20-12:40 “Fotomorgana” kao “objektivna fikcija” – o odlukama reprezentativnosti fotografske građe

Dragan Stojmenović (bibliotekar, Zavičajno odeljenje Narodne biblioteke Bor)
12:40-13:00 Arhivističko sređivanje, obrada i digitalizacija foto-građe u Arhivu Jugoslavije

Marko Radovanović (istoričar, Arhiv Jugoslavije, Beograd), Zorica Netaj (viši arhivista)
13:00-13:20 Fotodokumentacija JVP „Vode Vojvodine“, Dokumentacioni centar „Inž. Nikola Mirkov“)

Nenad Šeguljev (fotograf, referent za tehničku i foto dokumentaciju i registraturski materijal)
13:20-13:40 Diskusija

13:40-14:20 Ručak
14:20-14:40 Ka strateškom upravljanju foto-građom u muzejima Srbije
dr Katarina Živanović (koordinatorka za međunarodnu saradnju i projekte, Muzej istorije Jugoslavije, Beograd)
14:40-15:00 Digitalizacija foto-građe u Muzeju grada Beograda: standardi, rezultati i izazovi
Jelena Vasić Derimanović (viši kustos, Muzej grada Beograda), Angelina Banković (kustos, Muzej grada Beograda)
15:00-15:20 Digitalizacija fotografskih kolekcija Muzeja primenjene umetnosti u okviru međunarodnog projekta Europeana Fashion
Dejan Sandić (kustos, Odsek za centralnu dokumentaciju Muzeja primenjene umentosti, Beograd)
15:20-15:40 Digitalizacije foto-građe – Primer Zavičajnog muzeja Knjaževac
Milica Mihailović (ist. umetnosti, pripravnik, Zavičajni muzej Knjaževac), Milena Muminović (arheolog pripravnik, Zavičajni muzej Knjaževac), Milena Milošević Micić (viši kustos istoričar umetnosti, Zavičajni muzej Knjaževac)
15:40-16:00 Semantičko označavanje fotografija u funkciji tumačenja i prezentacije etnografskih muzejskih predmeta – sadašnje stanje i trendovi
dr Snežana Popović (dipl. ing. Računarski fakultet, Beograd), Vesna Omčikus, Miroslav Mitrović (Etnografski muzej u Beogradu, Beograd)
mr Zoran Cvetković (dipl. ing., Infotrend, Beograd)
16:00-16:30 Diskusija i zaključci konferencije

  • Dan: 05.05-06.05.2016.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU