Lista programa

Kulturna politika Jugoslavije 1946. – 1963.

promocija knjige dr Branke Doknić

Muzej istorije Jugoslavije i Arhiv Jugoslavije

vas pozivaju na promociju knjige

dr Branke Doknić

„KULTURNA POLITIKA JUGOSLAVIJE 1946.-1963.“

U utorak 17. decembra 2013. u 13 h u Muzeju 25. maj

 

Učestvuju:

Prof. dr Branimir Stojković, profesor Kulturne politike na FPN

Dr Ranka Gašić, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju

 Dr Milan Terzić, naučni savetnik, Institut za strategijska istraživanja

 

 

Kultura u olovnom vremenu između lažne svesti i svesne laži, između slobode i podaništva, između Istoka i Zapada, između nepismenosti i elite, između kreativnosti i prosečnosti, između zabrana i iskoraka, između građanske tradicije i komunističke budućnosti.

U istorijskom vremenu partikularne ideologije i totalitarne vlasti kultura i politika su bile osuđene jedna na drugu. Kultura je politici davala formu, a politika kulturi sadržinu.

Pisana jednostavnim jezikom, potkrepljena sa stotinjak, do sada neobjavljenih arhivskih dokumenata, knjiga „Kulturna politika Jugoslavije 1946. – 1963.“ je prvorazredno svedočanstvo o kulturi jednog vremena, čije tada otvorene probleme i danas nastoje da reše kulturne politike na ex-jugoslovenskom prostoru.

Knjiga je objavljena u izdanju Službenog glasnika.

O autorki:

Branka Doknić je doktorirala, magistrirala i diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Autor je više knjiga i desetine članaka iz oblasti teorije kulture i kulturne politike. Radi na arhivskoj dokumentaciji socijalističke provenijencije u Arhivu Josipa Broza i Arhivu Jugoslavije.

  • Dan: 17.12.2013-16.06.2024.
  • Vreme: 13:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU