Lista programa

Matine žurka: Fabrika poezije

Sezona u muzejskom Parku skulptura zvanično počinje 16. juna matine žurkom na kojoj ćete imati priliku da uživate u prelepom ambijentu, dobroj muzici, ali i u poeziji. Iz naše fabrike poezije sveže je izašla knjižica sabranih autorskih poetskih materijala učesnika radionice Mesto pesnika u radničkom stroju, koja je održana u okviru nedavno okončane izložbe „O fabrikama i radnicima“.

Publikaciju čine pesme i opservacije: intimna i društvena svedočanstva o pozicijama savremenih/nekadašnjih pesnika i radnika, materijali nastali kao posledica diskusija i poigravanja, pre svega arhivskim tekstovima i poezijom radnika. Urednica publikacije je Maša Seničić, koja je osmislila i vodila radionicu, a zastupljeni autori i autorke su Tamara Urošević, Stojan Simijonović, Anđela Milinković, Nevena Paunović, Dunja Ožegović, Isidora Petrović i Jelena Medan.

Na tragu razmišljanja o proizvodnji poezije i pesniku kao radniku, podjednako koliko i o radniku-pesniku, na samom događaju biće postavljen poligon za poeziju – doslovno mala fabrika poezije, gde će biti moguće proizvesti pesmu u papirnom obliku. Zajedno sa učesnicima radionice, inicijator ovog proizvodnog poduhvata je i Viktor Vejvoda, član Kolxoz kolektiva, češki umetnik posvećen pitanjima ekologije potrošnje, vrednosti i improvizacije. Koristiće tehniku termalne štampe, koja podstiče brzinu i kolaboraciju u produkciji, a svi zainteresovani mogu da mu se pridruže i na otvorenom stolu doprinesu kreiranju originane pesme ili poezije od nađenih/arhivskih tekstova.
Ovoga puta Ivan Zupanc zadužen je da bira muziku koja je inspirsana radom, radničkim pravima i pozicijom radnika u savremenom društvu.

  • Dan: 16.06-16.06.2022.
  • Vreme: 17:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU