Lista programa

Napred u prošlost

Muzej Jugoslavije, u saradnji s dramaturškinjom Ivanom Momčilović i Edicijom Jugoslavija, organizuje razgovor s fotografom i teoretičarem umetnosti Fransoom Ersom iz Francuske, osnivačem međunarodne inicijative „Novi naručioci”, koja u kontinuitetu deluje od 1991. godine. Susret će biti održan u subotu, 22. oktobra u 19 časova u Dvorani kulturnog centra Beograd.

 Kao afirmisani fotograf i nekadašnji načelnik za kulturne projekte pri jednoj od najvećih nacionalnih fondacija za razvoj francuskog društva „Fondation de France”, Fransoa Ers osmislio je model produkcije umetnosti u javnim prostorima pod nazivom „Novi naručioci”. Cilj tog modela je stvaranje umetničkih radova čiji su naručioci sami građani. Na taj način teži se podsticanju objedinjavanja zahteva za umetnošću i socijalnom integracijom, omogućujući građanima-naručiocima direktno učestvovanje u konceptualizaciji umetničke intervencije.

Ovakav model rada dopušta da se ekskluzivna pozicija naručioca umetničkih dela privremeno izmesti iz zvaničnih infrastruktura polja savremene umetnosti na zainteresovane građane i lokalne zajednice, i to zahvaljujući posebno osmišljenom odnosu i protokolu saradnje tri aktera: građana-naručioca, kulturnog medijatora koji tumači potrebu naručioca (muzeji su u ovom kontekstu viđeni kao jedni od najvažnijih mogućih medijatora) i umetnika ili umetnica koji se pozivaju da izvedu umetnički rad koji odgovara izraženoj potrebi. Naručioci, umetnici i medijatori zajedno definišu moduse upotrebe rada u odnosu na širu zajednicu. Bez obzira na vlasničku strukturu mesta na kojem je postavljen umetnički rad, naručilac i finansijeri moraju garantovati njegovu javnu upotrebu, tj. dostupnost.

Cilj razgovora biće upoznavanje lokalne zajednice s produkcionim modelom „Novih naručilaca, kao i otvaranje kritičkog dijaloga o ovom modelu rada i delovanja kontekstualizujući ga u okvirima jugoslovenskog singularnog iskustva i nasleđa samoupravnog socijalizma, udruženog rada i različitih formi politika brige za zajednicu.

U razgovoru će pored Fransoa Ersa i Ivane Momčilović učestvovati dr Višnja Kukoč, dipl. ing. arh. (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu), Sonja Leboš, magistar kult. antropologije (Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja iz Zagreba), kao i Simona Ognjanović i Ana Panić, kustoskinje Muzeja Jugoslavije.

Događaj se realizuje u saradnji sa Udrugom za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja iz Zagreba a uz podršku Zaklade „Kultura nova”, Francuskog instituta u Beogradu i Kulturnog centra Beograd.

******************

Naslovna fotografija: Instalacija braće Šapuisa u parku kuće Gubler, Nion, 2021.
Autor: Mišel Gijsbreht
Projekat realizovalo Švajcarsko društvo Novih naručioca. Medijatorka: Šarlot Lobar, koosnivačica i medijatorka Švajcarskog društva Novih naručioca

 

  • Dan: 22.10-22.10.2022.
  • Vreme: 19:00
  • Kapacitet: Dvorana kulturnog centra Beograd

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU