Lista programa

Naši heroji

Ideologija, identitet i socijalistička umetnost u novoj Evropi

Naši heroji. Ideologija, identitet i socijalistička umetnost u novoj Evropi  je multidisciplinarni projekat koji se bavi još uvek kontroverznom temom socijalističkog nasleđa evropske umetnosti XX veka i okuplja institucije i organizacije iz centralne i jugoistočne Evrope (Srbija, Bugarska, Poljska, Albanija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina). Projekat teži da poveže savremene umetničke prakse sa istraživanjima fenomena socijalističke umetnosti u njenom kulturnom, socio-ideološkom i političkom kontekstu od osnivanja socijalističkih država istočne Evrope do danas. Cilj projekta je da skicira razvoj socijalističke umetnosti, raznorodne umetničke forme i vizuelne manifestacije, mapira relevantna dela i umetnike, predstavljajući različite studije slučaja povezujući ih sa savremenim umetničkim trendovima.

Nostalgija u pokretu – međunarodna konferencija i radionica

U okviru projekta Muzej istorije Jugoslavije organizuje međunarodnu konferenciju posvećenu fenomenu nostalgije u različitim političke i kulturne kontekste u različitim zemljama Evrope. Posebna pažnja biće posvećena jugonostalgičnoj i titonostalgičnoj kulturi u vezi sa proslavom Dana mladosti. Obuhvatajući perspektive i iskustva iz različitih zemalja, konferencija ima za cilj da postavi osnove za mapiranje i istraživanje formi i vizuelnih manifestacija nostalgije. Konferencija će okupiti kustose, teoretičare, istraživače i umetnike koji će imati priliku da razmene znanja i iskustva i zajedno postave osnove za buduće izložbe i projekte. Više informacija o projektu https://heroeswelove.wordpress.com/

Partneri: Umetnosna Galerija Maribor (SLO), Centrum Sztuki Wspolczesnej Laznia (POL), Kulturno Društvo Center Plesa (SLO), Muzej istorije Jugoslavije (SRB), Tirana Art Lab (ALB), Univerza Na Primorskem Universita Del Litorale (SLO), BLOK (HRT), Институт За Етнология И Фолклористика С Етнографски Музей При Българска Академия На Науките (BGR).

 

Projekat se realizuje uz podršku Evropske komisije i Allianz KulturStiftung.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU