Lista programa

Od politike do stila: Dizajn omladinske štampe (1968-1980)

Predavanje dr Marka Zubaka u okviru pratećeg programa izložbe „Dizajn za novi svet“

 

Dr Marko Zubak iz Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu, baviće se u svom predavanju jednim zanemarenim aspektom grafičkog dizajna u socijalističkoj Jugoslaviji – oblikovanjem novina, gledajući van okvira mainstream medija. Zubak će u predavanju predstaviti grafički doprinos mreže različitih publikacija, od tiražnih nedeljnika do specijalizovanih kulturnih časopisa, izdavanih pod okriljem državnih omladinskih i studentskih organizacija, poznatih pod nazivom omladinska štampa. Počevši od kraja 1960-ih, ovaj arhetipski komunistički žanr izvorno stvoren da odgaja mlade lojalne podanike režima postao je neočekivano rodno mesto brojnih vizualnih eksperimenata i inovacija koji su odražavali kako razvoj ovog neobičnog medija, tako i tekuće društvene promene i nastajuće omladinske kulture, ostavljajući pritom dubok trag na medijskoj slici čitave zemlje.

Marko Zubak završio je Filozofski fakultet u Zagrebu, a magistrirao i doktorirao na Odseku za istoriju na Central European University u Budimpešti sa tezom o omladinskoj štampi u Jugoslaviji (1968-1980). Iz šireg doktorskog istraživanja posvećenog jugoslovenskoj omladinskoj štampi i uvida u vizualno intrigantan materijal proizašlo je više izložbi, od kojih je jedna pod nazivom „Jugoslovenska omladinska štampa kao underground press: 1968-1972″ bila predstavljena u beogradskom Domu omladine 2015. godine. Trenutno se bavi socijalističkom disko kulturom u Jugoslaviji 1977-1983.

  • Dan: 27.04.2016-16.06.2024.
  • Vreme: 18:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU