Lista programa

Plameni pozdravi: prateći program

Diskusija sa istoričarima i teoretičarima umetnosti

U okviru izložbe Plameni pozdravi:reprezentativni portret detinjstva u socijalističkoj Jugoslaviji u četvrtak 9. aprila s početkom u 18 časova biće održan razgovor sa istoričarima i teoretičarima umetnosti Branislavom Dimitrijevićem, Milicom Pekić i Stevanom Vukovićem.

Tematski okvir poslednjeg u nizu razgovora koji se organizjue povodom izložbe Plameni pozdravi čini propitivanje karaktera i potencijala arhivske slike, kao i sve izraženija tendencija prisutna u savremenoj umetnosti koja se ogleda u okretanju prošlosti i arhivama u promišljanju kako sadašnjice, tako i potencijalnih modela društvenosti za budućnost.

Polazište umetničkog istraživanja i samog projekta čini bogata arhiva Muzeja istorije Jugoslavije, preko 260 fotografskih albuma koji su predsedniku Titu, od 1945. godine, poklanjale škole, pionirske organizacije i druge dečje ustanove širom nekadašnje države. Ovaj materijal u mnogo čemu prikazuje kako je jugoslovenski narod želeo da se predstavi svome neprikosnovenom lideru i vođi, ali svedoči i o implementaciji osnovnih državotvornih principa u svakodnevicu dece i mladih – istinskih socijalističkih ljudi budućnosti.

Autori izložbe odlučili su da ove fascinantne dokumente jednog vremena iskoriste kao polazište za ponovno promišljanje ne samo konstrukcije socijalističkog detinjstva, već i samih principa na kojima je ta država građena, ali i njene istorije i raspada.

Pored umetnika zastupljenih na izložbi, u projekat su uključeni i značajni istoričari i teoretičari iz regiona koji kroz razgovore organizovane tokom izložbe, daju svoje viđenje socijalističke jugoslovenske države i njenog nasleđa kroz prizmu konstrukcije socijalističkog detinjstva.

Učesnici:

Branislav Dimitrijević je profesor istorije i teorije umetnosti i pisac o savremenoj umetnosti i savremenim društvenim temama. Predaje na Visokoj školi za likovnu i primenjinu umetnost i na Novoj Akademiji, kao i na kursu o kustoskim praksama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Jedno od centralnih polja njegovog interesovanja je umetnost i društvena istorija socijalističke Jugoslavije.

Milica Pekić diplomirala je na Katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, a trenutno na istom odseku pohođa doktorske studije. Od 2004. do sredine 2007. godine radila je kao glavni kustos beogradske galerije O3ONE, gde je kurirala i organizovala više od 60 izložbi, predavanja i radionica sa domaćim i stranim umetnicima. Jedna je od osnivačica beogradske umetničke organizacije Kiosk u okviru koje je kao kustos radila na preko dvadeset projekata. Od januara 2013. godine vodi program Galerije 12HUB u Beogradu. Tekstovi Milice Pekić objavljivani su u časopisima, zbornicima i katalozima grupnih i samostalnih izložbi u Srbiji i inostranstvu.

Stevan Vuković diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pohađao je studije teorije umetnosti na Jan van Eyck Aakademie u Mastrihtu, studije umetnosti u javnom prostoru, na Bahaus Dessau i kulturalne studije na Amsterdam School for Cultural Analysis and Interpetation. Tekstove o savremenoj likovnoj umetnosti objavljuje od 1992. godine, a od 1996. godine radi i kao samostalni kustos. Realizovao je preko dvadeset autorskih izložbi i drugih autorskih projekata sa savremenim likovnim umetnicima u zemlji i inostranstvu, a od 2002. godine radi i kao urednik likovnih programa, u Galeriji Remont (2002. – 2003.), Domu Omladine Beograda (2004.), O3ONE (od 2004.-2005.), SKC (od 2004. do danas). Dobitnik je nagrade Lazar Trifunović za najbolji tekst o umetnosti objavljen u Srbiji 1998, kao i Nagrade Društva istoričara umetnosti za najbolju izložbu u Srbiji 2003. godine  (sa Zoranom Erićem).

  • Dan: 09.04.2015-13.06.2024.
  • Vreme: 18:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU