Lista programa

Porodične radionice – zabeležena sećanja

Porodične radionice biće organizovane svake subote od 13 časova u Muzeju 25 Maj u periodu od 20.08-20.09.

Da li ste razmišljali o tome zašto vaši roditelji stalno fotografišu važne događaje u vašem životu poput rođendana, letovanja, prvog dana u školi…?

Da li ste nekada listali stari porodični album? Da li ste tražili vašim bakama da vam pokažu slike vaših roditelja kada su bili mali?

Da li ste znali da muzeji takođe čuvaju fotografije baš kao i vaše bake i roditelji? Šta mislite koje su to fotografije koje su toliko važne da se čuvaju u muzeju?

Radionica  ima za glavni cilj preispitivanje sećanja i uloge fotografija u kreiranju i čuvanju sećanja polazeći od kratkog pregleda istorije čuvanja lika od drevnog Egipta preko Grčke do portreta kraljeva i kraljevskih porodica u baroku pa sve do pojave fotografije, sa velikim brojem primera prilagođenih dečijem uzrastu. Da bi se učesnicima radionice približio pojam prošlosti kao i čuvanja prošlosti polazi se od ličnog aspekta odnoso od njihovih porodičnih fotografija koje će doneti na radionicu. Analizirajući njihove porodične fotografije, šta one za njih predstavljaju i kako ih čuvaju, kako su ih njihove bake čuvale a kako oni sada, deca će postepeno dolaziti do saznanja na koji način se čuva ali i kreira kolektivno sećanje i koja je uloga muzeja u tom procesu.  Učestvovanje roditelja na radionici stvoriće utisak vrlo intimnog iskustva svakom učesniku radionice sa jedne strane, daće važnost njihovoj porodičnoj istoriji sa druge strane ali će i omogućiti  kolektivno porodično iskustvo u muzeju.

Svaku radionicu će pratiti susret sa različitim umetnikom koji je autor nekog rada na postavci pa će učesnicima radionice biti omogućeno da se upoznaju sa umetnikom i postavljaju mu pitanja kako o njegovom radu tako i o samom životnom pozivu i njihovom opredeljenju  da se njime bave.  Ovaj susret pomoći će deci da demistifikuju samu ličnost umetnika kao i da saznaju kako izgleda biti umetnik, koji su to sve mediji izražavanja kojima se umetnici danas bave, koja je razlika između amaterske fotografije i fotografije koju napravi umetnik…

Za potrebe radionice molimo učesnike da donesu fotografije svoje porodice koje prikazuju situacije iz života roditelja, njihovih baka i deka. Fotografije ne moraju prikazivati samo osobe već se može raditi i o fotografijama predmeta koji su vezani uz lična i porodična sećanja.  Mi ćemo  Vaše fotografije fotokopirati u muzeju i  vratiti Vam originale a na radionici će se korisiti kopije. Molimo učesnike da se informišu o tome šta se dogodilo u vreme kada je nastala fotografija: u njihovoj porodici, u njihovom okruženju, religiji, zemlji. Na koje događaje podsećaju fotografije?

  • Dan: 20.08-20.09.2015.
  • Vreme: 13:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU