Lista programa

Prateći program: Dizajn za nove svetove

Razgledanje izložbe sa Borutom Vildom, grafičkim dizajnerom

„Ne postoji nešto što možemo nazvati objektivnim i sveobuhvatnim pogledom. Ova postavka je idealan povod da istražimo na koliko načina možemo da gledamo/konzumiramo jednu takvu izložbu. Vođenje će u stvari biti mala radionica i zahtevaće aktivno učešće posetilaca“, istakao je Borut Vild, jedan od najuticajniih domaćih grafičkih dizajnera povodom vođenja u okviru pratećeg programa izložbe „Dizajn za novi svet“, koje će biti održano u subotu 9. aprila u 13.00 časova.

Borut Vild, jedan od najistaknutijih grafikih dizajnera na našim prostorima, rođen je 1954. godine u Murskoj Soboti, Slovenija. Diplomirao je na Katedri grafike Fakulteta primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu 1979. godine.  Tokom više od tri decenije života u dizajnu i umetnosti prošao je kroz različite uloge, od rada s decom predškolskog uzrasta do umetničkog direktora velikih dnevnih novina, vrlo često delujući u interdisciplinarnim timovima i kao organizator i koordinator. Dizajn koji potpisuje oduvek nosi specifični autorski pečat, koji se ogleda u promišljenoj i iskusnoj upotrebi tipografije, za koju je jedan od najvećih stručnjaka u Srbiji, te na poigravanju modernističkim vizualnim i kulturnim nasleđem.  Bio je art direktor i dizajner Centra za savremenu umetnost–Beograd, Beogradskog kruga, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i kompanije Politika.

Dobitnik je mnogih značajnih nagrada i priznanja. U svojoj umetničkoj karijeri Borut Vild je imao više od deset samostalnih i više od 100 zajedničkih izložbi u zemlji i inostranstvu. Bio je učesnik na brojnim predavanjima, moderator mnogih umetničkih radionica, više puta bio član žirija na umetničkim manifestacijama, učestvovao u radu mnogih okruglih stolova u zemlji i inostranstvu. Njegovi radovi su objavljeni u uglednim domaćim i svetskim publikacijama. Danas, Borut Vild živi i radi u Beogradu i predaje na Odseku za digitalne umetnosti pri Fakultetu za medije i komunikacije privatnog Univerziteta Singidunum, čiji je jedan od osnivača.

  • Dan: 09.04.2016-13.06.2024.
  • Vreme: 13:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU