Lista programa

Predavanje Helene Laršon Puset

Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo da u četvrtak 2. februara u 13.00 časova u Muzeju istorije Jugoslavije prisustvujete predavanju Helene Laršon Puset na kome će predstaviti proces rada na izložbi History Unfolds (Contemporary art meets history) u Švedskom istorijskom muzeju u Stokholmu čiji je bila kustos. Izložba je pokušaj da se učini vidljivim proces kroz koji se istorija kreira i iskorišćava, ali i povratno utiče na naše poglede na društvo. Muzej je ovim projektom želeo da problematizuje i kompletira sliku toga šta je istorija u Švedskoj, da pokaže, istraži skriveno i zaboravljeno i otvori debatu o normama koje su kreirale ovaj muzej i negove kolekcije.

Sa svojim izložbama, istraživačkim projektima i jedinstvenim kolekcijama sa preko deset miliona artefakata, Švedski istorijski muzej je važan akter koji pruža različite perspektive na to kako se formiraju i menjaju istorija i kulturno nasleđe. Helene Laršon Puset pozvala je umetnike da stvore novi rad inspirisan muzejskim kolekcijama i istraživanjima. Postojeći umetnički radovi švedskih i međunarodnih umetnika su takođe predstavljeni na izložbi u muzeju. Kustoskinja je izabrala da radi sa umetnicima budući da su oni sposobni da postave nova, često neprijatna pitanja o istorijskom materijalu, da primenjuju drugačije istraživačke metode i artikulišu nove perspektive.

Među deset umetnika koji su pozvani da učestvuju u ovom velikom projektu je i umetnica iz Srbije, Dušica Dražić.

Predavanje će biti održano na engleskom jeziku.

  • Dan: 02.02.2017-13.06.2024.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU