Lista programa

Razgovori (09)

Jugoslovenski grafički dizajn u postjugoslovenskom kontekstu

Razgovori (09) održaće se u četvrtak 31. marta, sa početkom u 18.00 časova

Tema: Jugoslovenski grafički dizajn u postjugoslovenskom kontekstu

Učestvuju:

Jovan Čekić, filozof i teoretičar umetnosti, vanredni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, Koraljka Vlajo, dizajnerka i kustoskinja Zbirki dizajna u Muzeju za umjetnost i obrt, Zagreb i koautorka izložbe Dizajn za novi svet, Andrej Dolinka, dizajner u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu i Vladimir Crvenković, dizajner tekstila i odeće, deluje na polju grafičkog dizajna i ilustracije, pokretač bloga Yugodrom koji se bavi širenjem i očuvanjem audio-vizuelnih informacija iz doba bivše Jugoslavije

Moderira:

Ivan Manojlović, kustos Muzeja istorije Jugoslavije i koautor izložbe Dizajn za novi svet.

U okviru Razgovora o Jugoslaviji na temu grafičkog dizajna pričaćemo o tome kako se danas, dve i po decenije nakon raspada Jugoslavije, gleda na jugoslovenski grafički dizajn. Sa koje pozicije mu se pristupa u promenjenoj društvenoj paradigmi i da li se posmatra isključivo sa aspekta vizuelnih komunikacija, ispražnjen od značenja i poruka koje je slao u vreme nastanka ili se analizira kroz prizmu ideologije. Sa mladim dizajnerima ćemo pričati o tome da li u jugoslovenskom dizajnu vide nasleđe na koje se oslanja savremeni grafički dizajn ili je ono potpuno potisnuto, skrajnuto i stavljeno u kategoriju „retro“, na koji način ga oni vide, zašto ih intrigira da se njime bave i kako ga čitaju u današnjem kontekstu. Poznato je da dizajn direktno reflektuje društvo u kojem je nastao, a može se reći da su zbirke dizajna ogledalo društvo i da reflektuju stav društva prema područjima dizajna. Kustosi i muzejski radnici će objasniti na koji način se danas u muzejima interpretira i baštini jugoslovenski dizajn, da li se i kako sakuplja i muzealizuje.

O učesnicima:

Jovan Čekić je filozof, konceptualni umetnik i redovni profesor FMK-a. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, doktorirao na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Izlaže od 1975. godine. Jedan je od osnivača konceptualne grupe 143.

Bio je gostujući profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2003), Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju (2003-2007), Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (2008). Urednik je Art edicije u izdavačkoj kući Geopoetika.

Objavio je brojne radove iz filozofije, teorije umetnosti i teorije medija. Objavio je knjige „Presecanje haosa“ (1998), „Art Sessions: Era Milivojević“ (2001) i „Izmeštanje horizontal” (2015) i bio urednik više zbornika. Priredio je sedam samostalnih izložbi i učestvovao u velikom broju grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je Nagrade Memorijala Nadežde Petrović (1996) i Nagrade Oktobarskog salona (2000). Urednik za teoriju u časopisu „Moment”. Do 1997. godine je bio direktor i glavni urednik New Momenta, časopisa za vizuelnu kulturu. Bio je umetnički direktor i selektor BELEF-a 2003. i 2004. god. i umetnički direktor Bijenala mladih u Vršcu, 2002. Bio je kreativni direktor agencijama Sachi & Sachi (1993-1997) i Communis (2006).

Koraljka Vlajo je diplomirala 1995. godine na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine, upisala je godinu dana izvanrednog studija na Odseku dizajna namještaja na University of Industrial Arts of Helsinki (danas Aalto University) pri finskom sveučilištu.

Po završetku studijske godine, u leto 1996. zaposlila se u arhitektonskom uredu Pekka Salminen Ltd kao dizajnerica interijera gdje je surađivala na raznim velikim projektima poput novog terminala helsinške zračne luke, Muzeja sporta u Lahtiju, helsinškog Tehničkog instituta itd.

Godine 2001. vratila se u Zagreb i zaposlila u Muzeju za umjetnost i obrt na mestu voditeljice muzejskih zbirki grafičkog i industrijskog dizajna, a 2011. godine dobija zvanje više kustosice.

Kao kustosica, organizira i koordinira velike gostujuće izložbe dizajna (Skandinavski dizajn – s druge strane mitaTapio Wirkkala – legenda finskog dizajna). Sarađuje na bijenalnim izložbama Hrvatskog dizajnerskog društva Pregled hrvatskog dizajna 0405060708 te 0910.

Autorka je izložbe i kataloga Porculanski sjaj socijalizma (Muzej za umjetnost i obrt, 2010.) o dizajnu porculana tvornice Jugokeramika; izložbe Skriveni dizajn (Galerija HDD, 2011.), o Odjelu dizajna tvornice Rade Končar; putujuće izložbe i kataloga In a Nutshell – Contemporary Croatian Design, u organizaciji HDD i Ministarstva kulture RH (2012.); izložbe i kataloga Marijina industrija ljepote (Muzej za umjetnost i obrt, 2013.) o dizajnu ambalaže tvornice Neva; koautorka izložbe Zvonko Beker i poslijeratna ekonomska propaganda (Galerija HDD, 2015.), koautorka izložbe i kataloga Dizajn za novi svet (Muzej istorije Jugoslavije, Beograd, 2015.).

Objavljuje u stručnim časopisima ČIP, Oris, Život umjetnosti.

Jedna je od pokretača inicijative za obnovom proizvodnje proizvoda Jugokeramike (danas INKER) iz 50-ih i 60-ih godina. Članica Povjerenstva Vlade RH za izradu Nacionalne strategije dizajna (2007.), te Uže radne skupine za izradu Strategije dizajna hrvatskog namještaja (2009.). Od 2005. do 2012. bila je potpredsjednica Hrvatskog dizajnerskog društva. Jedna je od osnivača udruge Reaktor, platforme za razvoj produkt dizajna u Hrvatskoj.

http://bit.ly/22wNeff

http://bit.ly/1MmMcuB

Andrej Dolinka je grafički dizajner. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radi u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. U prolećnom semestru školske 2015/2016. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu kao gostujući predavač vodi kurs u okviru izbornog predmeta Grafička komunikacija. Jedan je od članova-osnivača Prelom kolektiva, u okviru kojeg je radio kao dizajner, pre svega na časopisu za savremenu umetnost i teoriju “Prelom”. Bio je art direktor i dizajner u časopisu “Huper”, posvećenom pop kulturi. Učestvovao je u kustoskim timovima na nekoliko izložbi. Povremeno piše o grafičkom dizajnu i popularnoj kulturi. Izlagao je na više grupnih izložbi u Beogradu, Zagrebu, Amsterdamu i Berlinu.

Vladimir Crvenković je diplomirani dizajner tekstila i odeće iz Niša, deluje na polju grafičkog dizajna i ilustracije. Kao dizajnerski tim, sa Milenom Savić izlaže na nekoliko kolektivnih izložbi u zemlji a 2011. godine pokreću blog Yugodrom koji se bavi širenjem i očuvanjem audio-vizuelnih informacija iz doba bivše Jugoslavije. Istražujući nasleđe koje im je podjednako blisko i strano, ostvarili su nekoliko autorskih projekata.

2012. godine realizuju seriju razglednica „Yu Pozdravi”, na kojima su spomenici NOB-a postavljeni u utopijske pejzaže zadržavajući svoju prvobitnu simboličku vrednost, šaljući i dalje antinacionalističke poruke, dok se turističkom formom poziva na njihovo očuvanje. Ostvaruju saradnju na nezavisnom filmu Sankofa američkog režisera Kaleb Wentzel-Fisher-a, kao deo filmske ekipe zadužene za izradu grafičkih rešenja za potrebe filma (logoi, tipografija, piktogrami). Samostalnom izložbom Yugotip, u KC Gradu-u 2014, predstavili su projekat u kome se bave rekonstrukcijom logotipa jugoslovenskih brendova. Logotipi su semantički transformisani i personalizovani tako da predstavljaju određene karakteristike pojedinaca, zadržavajući veći deo svog prepoznatljivog vizuelnog identiteta koji je pripadao (ili još uvek pripada) državnim institucijama i kompanijama različitih industrijskih sektora. Posetioci su na izložbi imali priliku da izaberu sopstveni “Yugotip”, da se etiketiraju i javno pokažu kom tipu pripadaju. Ovaj projekat dopunjuju još dve celine: Yupitnik – onlajn anketa koja ispituje vrednost i validnost definisanja i Yugozin – serija foto plakata koji tematski obrađuju naslovnice popularnih jugoslovenskih časopisa. Yugotip su predstavili i na festivalu Dan D u Zagrebu i u okviru Queer Salona u Beogradu 2015. godine. Autori su i vizuelnog identiteta izložbe Ostati živ: Socijalistička disko kultura održane u Zagrebu 2015. godine.

www.yugodrom.com

www.facebook.com/yugodrom

www.instagram.com/yugodrom

  • Dan: 31.03.2016-20.06.2024.
  • Vreme: 18:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU