Lista programa

Suđenje participaciji!

Da li je participacija jedini spas muzejskih institucija u saradnji i uključivanju pojedinaca i zajednica? Da li je rešenje za stvaranje slobodoumnih i kritičkih građana? Da li je preduslov, maska demokratije ili je samo šarena laža za efektivniju manipulaciju publikom?

Ideja participacije građana u političkim i javnim procesima, poslednjih godina je ne samo trend već i imperativ kulturnih politika i muzeja. Uprkos mnogim ideološkim i praktičnim izazovima participacije u muzejima, profesionalne grupe, predstavnici vlasti, finansijeri i pojedinci koriste ovaj koncept kao isključivo pozitivnu muzejsku praksu. Taj isključivo pozivitni prizvuk, iza sebe krije nedostatak kritičkog promišljanja i aktivnog eksperimentisanja sa mogućnostima, prednostima ali i zamkama i rizicima participacije.

U želji da predstave ovaj fenomen iz različitih perspektiva Muzej istorije Jugoslavije, Evropa Nostra Srbija i Share Fondacija pozivaju vas 8. septembra u 18.00 časova u Muzej istorije Jugoslavije na Suđenje participaciji u muzejima – simulaciju sudskog procesa ovom fenomenu. Tokom simulacije suđenja, tužilaštvo i odbrana – dve grupe mladih stručnjaka različitih disciplina – izneće svoje stavove za i protiv participacije i na taj način argumentovati različita tumačenja i prakse participacije: od participacije kao preduslova za emancipaciju građana, do participacije kao nove tiranije. Oni će kroz izlaganja podstaći preispitivanje participacije iz pozicije muzeologije i muzejskih praksi, kulturnih politika, postkolonijalnih studija i studija razvoja, otvarajući različite perspektive i argumentujući suprotstavljene stavove.Pored sudija iz struke, očekujemo od publike da učestvuje kao aktivna porota!

Suđenje participaciji u muzejima je poslednja aktivnost eksperimentalnog obrazovnog programa Zauzmi stranu koji sprovode Muzej istorije Jugoslavije, Evropa Nostra Srbija i Share Fondacija. Zauzmi stranu je nova obrazovna platforma za istraživanja, promišljanja i debate na „vruće teme” muzejske etike i aktuelizaciju društvene odgovornosti domaćih institucija, sa željom da podstakne angažovanje mladih stručnjaka i osigura proaktivni pristup upravljanju muzejskim nasleđem. Program objedinjuje interdisciplinarna predavanja, mentorski i grupni rad i istraživanja, a tema ovogodišnje škole Granice participacije u muzejima usmerena je ka preispitivanju ključnih ideja neophodnih za razvoj otvorenog, inkluzivnog i kritičkog muzeja.

  • Dan: 08.09.2016-20.06.2024.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU