Lista programa

Uvežbavanje ispred Muzeja Jugoslavije

“Uvežbavanje” je monumentalna interaktivna instalacija umetničkog kolektiva Karkatag koju će posetioci moći da vide u fontani ispred Muzeja Jugoslavije od 25. avgusta do 5. septembra.
Performans i događaj koji nastaju kroz interakciju publike sa mehaničkom kompozicijom “Uvežbavanja” postaju kinetički spomenik nedovršenosti, nepredvidljivosti i potencijalu.
Ovaj rad nije potraga za savršenim trenutkom koji treba zamrznuti u vremenu, već omaž lepoti ljudske nesavršenosti i težnji ka usavršavanju.
“Uvezbavanje” čine tri para pneumatski pokretanih mehaničkih nogu koje orkestriraju tri osobe sa kontrolne table. Svakoj osobi omogućen je izbor od devet predefinisanih figura sinhronog plivanja koje će uključiti u koreografiju pritiskajući dugmiće.
Učesnik postaje odgovoran za svoj par nogu, koje se ponašaju kao njegove telesne ekstenzije i odražavaju njegov lični osećaj za ritam i timski duh. To nastale koreografije čini uvek drugačijim – mogu da variraju od haotičnog nesinhronizovanog pokreta do harmoničnog ujednačenog baleta na vodi.
“Uvežbavanje” otvara mogućnost da potpuni stranci igraju zajedno i zajedno stvaraju koreografiju, uvežbavajući pritom komunikaciju, kolektivizam, deljenje odgovornosti ali i autorstva.

Karkatag je umetnički kolektiv iz Beograda. Postoji od 2009. godine. Rad kolektiva uključuje mašine, interaktivne i autonomne instalacije i manipulativne objekte. Kolektiv koristi industrijske materijale i tehnologije u istraživanju različitih prirodnih i naučnih fenomena, interaktivnosti i performativnosti mašina, zvuka, kretanja.
Kroz javne akcije i performanse, postavljanjem instalacija i mašina u prostor kao urbanističku scenografiju i rekvizite, kolektiv takođe uvodi socijalne aspekte svog rada. U tim okruženjima gledaoci / prolaznici su uključeni u ko-igru sa mašinom / instalacijom i time postaju aktivni učesnici u promeni percepcije prostora i dnevne rutine grada.

  • Dan: 25.08-05.09.2018.
  • Vreme: 19:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU