Lista programa

Vođena tura: Korak napred, dva koraka nazad

Stalna postavka Muzeja Jugoslavije je Muzejska laboratorija u kojoj kustosi i umetnici stalno eksperimentišu. Na vođenoj turi imaćete priliku da čujete autore najnovije umetničke intervencije „Korak napred, dva koraka nazad“, Renu Redle i Vladana Jeremića. Pored njih turu će voditi kustoskinje muzeja, Marija Đorgović i Simona Ognjanović. Vođenu turu smo zamislili kao dijalog umetnika koji će se fokusirati na svoje radove i kustoskinja koje će priču usmeriti na one predmete koji su upravo bili povod za umetničke radove.

Izložba „Muzejska laboratorija“ reflektuje rad na stalnoj postavci Muzeja Jugoslavije. Polazeći od muzejskog fonda kao glavnog izvora za istraživanje društvenih pojava i istorijskih trenutaka važnih za razumevanje iskustva života u Jugoslaviji, ova izložba preispituje jugoslovensko nasleđe i samu instituciju Muzeja.

Električna požuda, Fosilni regres, Planetarna svojina i Rudna konačnost samo su neki od sugestivnih naziva umetničkih radova namenski osmišljenih kroz dijalog sa odabranim predmetima iz zbirki Muzeja. Prema tumačenju umetnika, pojedini predmeti izloženi na stalnoj postavci afirmišu ideje prosperiteta i rasta kroz koncept tehnološkog napretka i proces industrijalizacije, dok se drugi mogu tretirati kao nosioci emancipatornih vrednosti i materijalni tragovi različitih oblika društvenosti.Kako danas jasno možemo sagledati drastične posledice prividno neograničenog rasta i ekstraktivizma, Rena Redle & Vladan Jeremić ističu da društvenu koheziju treba iznova graditi i predlažu potencijale za jedno drugačije društvo u njegovom nastajanju.

Svim posetiocima ture ulaz u Muzej je slobodan a nakon ture sledi matine žurka u Parku skulptura pa eto još jednog razloga da subotu provedete u Muzeju Jugoslavije.

  • Dan: 06.08-06.08.2022.
  • Vreme: 16:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU