Листа програма

Крај Другог светског рата – Радови у току!

Музејска лабораторија континуирано преиспитује југословенско наслеђе па, поводом 75 година од завршетка Другог светског рата, у фокус стављамо тај преломни тренутак светске и југословенске историје. Кустоси су, свако из свог угла, на појединим местима на изложби, акцентовали неке од историјских тренутака, сегмената новоуспостављеног система вредности и начина сећања на рат.

Пратећи флексибилан начин рада на поставци, одлучили смо се да измене уводимо поступно и отворено. Радним даном, током августа и септембра, публика може да затекне музејске раднике како пред отвореним витринама решавају концептуалне и практичне дилеме, бирају експонате, постављају и уклапају текстове. Посетиоци су позвани да на лицу места коментаришу и интервенишу где мисле да треба.

Актуелна поставка, Музејска лабораторија, полази од збирки и музејског предмета, као главног извора. Истражујемо друштвене појаве, феномене, тековине и историјске тренутке важне за разумевање искуства живота у Југославији. Главни мотив за овакву поставку је турбулентна историја Музеја Југославије, али и преиспитивање концепта наслеђа уопште. Материјализујући ситуацију у Музеју Југославије, успостављамо отворени процес (ре)креирања наслеђа Југославије. Илуструјући токове (новог) читања фонда Музеја, на изложби смо сучелили два главна сегмента тог читања, којима доминирају Титове меморабилије и социјалистичку револуцију. Засебан сегмент приказује предмете прикупљене у последњих двадесетак година, од оснивања Музеја (историје) Југославије 1996. године до данас. Осим кустоса Музеја, у истраживање су укључени и други стручњаци, ствараоци и публика.

Предисторија: Основа за разумевање Музеја Југославије

На обликовање европског типа музеја утицале су бројне праксе и концепти сакупљања, чувања и употребе предмета.

Музејска лабораторија

Отворено истраживање и преиспитивање југословенског наслеђа

Нова мапирања Европе

Мала породична историја