Plakat „Živela Jugoslovenska armija, čuvar slobode naših naroda!“