За школе

Едукативним програмом Музеј Југославије настоји да, у сарадњи са васпитачима, учитељима, наставницима и професорима, обогати школски програм у областима друштвене, културне и политичке историје, социологије, грађанског права и уметности. Од тематских радионица до вођених тура прилагођених циљаном узрасту, Музеј настоји да се афирмише у очима младе публике и понуди другачију слику музеја од слике која је уобичајена код овог дела посетилаца.

Музејски програми намењени школском узрасту увек су конципирани као интерактивни, негују дијалог и слободу изражавања свих учесника, а главни циљ им је развој критичког мишљења и актуелизовање музејског садржаја у циљу коришћења стеченог искуства музејске посете у свакодневном животу.

Програми намењени најмлађим посетиоцима Музеја, вртићима и предшколским установама имају, пре свега, анимациони каратер и усмерени су ка развијању креативности и неговању првих позитивних успомена на посету Музеју. Радионичарски програм Музеја је разноврстан, варира у зависности од теме која прати актуелне изложбе и узраста коме је намењен, а вођене туре могуће је заказати током целе године.

Предисторија: Основа за разумевање Музеја Југославије

На обликовање европског типа музеја утицале су бројне праксе и концепти сакупљања, чувања и употребе предмета.

Музејска лабораторија

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Нова мапирања Европе

Мала породична историја