Нова мапирања Европе

Moderna galerija (Sl), Akademie der bildenden Künste Wien (At) Музеј Југославије (Rs), Teesside University (UK)

Нова мапирања Европе је двогодишњи заједнички пројекат четири уметничке и културне институције из Србије, Словеније, Аустрије и Велике Британије. Пројекат обухвата четири изложбе, програме медијације, гостовања уметника, заједничку интернет платформу и међународну конференцију. Циљ пројекта је да се кроз транснационалну сарадњу расветле миграциони процеси из ближе прошлости, али и да се повежу с проблемима актуелних миграција.
New Mappings of Europe logo

Изложбе, програми медијације и гостовања уметника биће организовани у сарадњи с мигрантима прве и друге генерације, као и са азилантима и избеглицама. Основна стратегија рада на овом пројекту подразумева да се заједница миграната не третира само као жељена публика, већ и као активни учесник у креативном процесу, с циљем да се развије заједнички простор поверења, поштовања, одговорности и учења.

Појам мигрант, онако како га користе и разумеју учесници пројекта, не односи се само на скорашње досељенике у Европу. Напротив, он укључује и оне који се од шездесетих година XX века селе из Јужне у Западну Европу, а који су у Немачкој, Аустрији и некадашњим југословенским републикама познати као гастарбајтери. Када је реч о Великој Британији појам обухвата мултикултуралне заједнице које су се нагло развиле од Виндраш (Wиндрусх) миграција педесетих година прошлог века, а које су потом подстакле нови талас миграција из земаља Комонвелта. Поред ових заједница, у оквиру пројекта третираће се и статус оних миграната чији је долазак у Велику Британију резултат сложених међународних односа и постколонијалистичких политика. У Србији, овај термин има вишезначну употребу и таргетира различите заједнице. У овом пројекту фокус је усмерен на лица која су избегла током деведесетих година у и из Србије, превасходно услед распада Југославије. Појам мигрант користи се и за све оне који су дошли у Југославију из бројних афричких и азијских земаља као део културних и образовних програма Покрета несврстаних, а у време када је Југославија била једна од водећих чланица тог покрета.

Питања од којих пројекат полази гласе: Која су то заједничка искуства која би могла повезивати ове, наизглед, различите мигранте? Како је масовно досељавање људи из различитих делова света променило не само начин на који ми видимо Европу, већ и како је други сагледавају споља? Усредсређени на различите форме имагинације, желели бисмо да понудимо неке од одговора на та питања. Она су нарочито значајна у нашој тренутној ситуацији када нови мигранти, азиланти и избеглице пристижу из свих делова света из друштвених, политичких, економских и еколошких разлога. Европа се континуирано суочава са изазовом укључивања миграната у друштвене заједнице домаћина. Ти процеси обично су дуготрајни и сложени. Управо због тога овај пројекат инсистира на значају инклузије миграната кроз културу и сталном истицању позитивних друштвених вредности њиховог културног наслеђа.

Партнери на пројекту су:

MG+MSUM (координатор)

Музеј Југославије

Middlesbrough Institute of Modern Art

Akademie der bildenden Künste Wien

Предисторија: Основа за разумевање Музеја Југославије

На обликовање европског типа музеја утицале су бројне праксе и концепти сакупљања, чувања и употребе предмета.

Музејска лабораторија

Отворено истраживање и преиспитивање југословенског наслеђа

Нова мапирања Европе

Мала породична историја