29.05.2019

Наставак обнове и летња шема

Ана Радић, сарадница за односе с јавношћу

Многи коју су током пролећа посетили музејски комплекс вероватно су приметили да су настављени радови на текућем одржавању објекта Музеј 25. мај. Како су се радови са спрата пребацили на приземље, сви запослени у Музеју добили су строге инструкције за потребе уласка у овај објекат. Без заштитне кациге – не може.

Према плану друге фазе, како би објекат био доведен у функционално стање, предвиђени радови обухватају: нове електро, водоводне и канализационе инсталације; рестаурацију биоскопске сале у оригиналан изглед; рационализацију канцеларијског простора за рад запослених; радове на санацији санитарних чворова и кухиње; санацију подова (мермер, керамика, итисон) и зидова; израду термо и хидроизолације на равном крову; наменску расвету за музејске изложбене просторе и савремену расвету канцеларијског простора, инсталацију слабе струје  (средства за дојаву пожара, видео-надзор, озвучење); набавку модуларних, покретних изложбених зидова и замену дотрајалог канцеларијског намештаја.

Депои, из којих су прошле зиме исељени музејски експонати, завршени су и реновирани. Међу њима посебно се истиче ликовни депо новим покретним полицама. Зато је у току још једна селидба, распакивање нумерисаних кутија и враћање експоната на своје место.

Сви радови биће изведени уз поштовање оригиналног пројекта архитекте Михаила Мике Јанковића, уз употребу одговарајућих материјала. Музеј 25. мај саграђен је 1962. године у модернистичком стилу, као један од првих наменски грађених музејских објеката у Београду. Један је од ретких примера тотал дизајна у архитектури Београда у коме је подједнака пажња посвећена, како репрезентативном спољашњем изгледу објекта, тако и модерном уређењу ентеријера.

Како би обнова била комплетна и заокружена, неопходна је и рестаурација и конзервација фасаде и припадајућих платоа Музеја 25. мај.

До отварања, уживаћемо у другим програмима и садржајима комплекса.  Кућу цвећа, Стари музеј и Парк скулптура, за 25. мај ове године обишло је 4000 људи свих генерација, док је отварању Лета у музеју и концерту на некадашњи Дан младости, присуствовало око 1000 посетилаца. Планирамо овог лета још таквих дана!

Предисторија: Основа за разумевање Музеја Југославије

На обликовање европског типа музеја утицале су бројне праксе и концепти сакупљања, чувања и употребе предмета.

Музејска лабораторија

Отворено истраживање и преиспитивање југословенског наслеђа

Нова мапирања Европе

Мала породична историја