29.05.2019

Nastavak obnove i letnja šema

Ana Radić, saradnica za odnose s javnošću

Mnogi koju su tokom proleća posetili muzejski kompleks verovatno su primetili da su nastavljeni radovi na tekućem održavanju objekta Muzej 25. maj. Kako su se radovi sa sprata prebacili na prizemlje, svi zaposleni u Muzeju dobili su stroge instrukcije za potrebe ulaska u ovaj objekat. Bez zaštitne kacige – ne može.

Prema planu druge faze, kako bi objekat bio doveden u funkcionalno stanje, predviđeni radovi obuhvataju: nove elektro, vodovodne i kanalizacione instalacije; restauraciju bioskopske sale u originalan izgled; racionalizaciju kancelarijskog prostora za rad zaposlenih; radove na sanaciji sanitarnih čvorova i kuhinje; sanaciju podova (mermer, keramika, itison) i zidova; izradu termo i hidroizolacije na ravnom krovu; namensku rasvetu za muzejske izložbene prostore i savremenu rasvetu kancelarijskog prostora, instalaciju slabe struje  (sredstva za dojavu požara, video-nadzor, ozvučenje); nabavku modularnih, pokretnih izložbenih zidova i zamenu dotrajalog kancelarijskog nameštaja.

Depoi, iz kojih su prošle zime iseljeni muzejski eksponati, završeni su i renovirani. Među njima posebno se ističe likovni depo novim pokretnim policama. Zato je u toku još jedna selidba, raspakivanje numerisanih kutija i vraćanje eksponata na svoje mesto.

Svi radovi biće izvedeni uz poštovanje originalnog projekta arhitekte Mihaila Mike Jankovića, uz upotrebu odgovarajućih materijala. Muzej 25. maj sagrađen je 1962. godine u modernističkom stilu, kao jedan od prvih namenski građenih muzejskih objekata u Beogradu. Jedan je od retkih primera total dizajna u arhitekturi Beograda u kome je podjednaka pažnja posvećena, kako reprezentativnom spoljašnjem izgledu objekta, tako i modernom uređenju enterijera.

Kako bi obnova bila kompletna i zaokružena, neophodna je i restauracija i konzervacija fasade i pripadajućih platoa Muzeja 25. maj.

Do otvaranja, uživaćemo u drugim programima i sadržajima kompleksa.  Kuću cveća, Stari muzej i Park skulptura, za 25. maj ove godine obišlo je 4000 ljudi svih generacija, dok je otvaranju Leta u muzeju i koncertu na nekadašnji Dan mladosti, prisustvovalo oko 1000 posetilaca. Planiramo ovog leta još takvih dana!

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU