O Muzeju

Muzej Jugoslavije je otvorena institucija koja savremenom interpretacijom prošlosti podstiče različite aktere da aktivno sagledavaju sadašnjost. Misija nam je da budemo mesto otvorenog dijaloga, da razmenjujemo znanja i iskustva o društvenim i kulturnim pojavama 20. veka sa svim ustanovama, organizacijama i pojedincima zainteresovanim za pitanja jugoslovenskog nasleđa i jugoslovenske prošlosti. Kroz svoje programe i aktivnosti podstičemo društveno pamćenje i kulturu sećanja vezanu za razvoj jugoslovenske ideje, od nastanka države Jugoslavije kao kraljevine do njenog nestanka, početkom devedesetih godina. Inovativnim pristupom jedinstvenim zbirkama i sačuvanim svedočanstvima o Jugoslaviji, posetiocima nudimo autentične uvide, saznanja i doživljaje kroz izlagačke, edukativne i interaktivne programe.

1918 1929 1935 1941 1946 1954 1964 1973 1981 1991 2008

Istorijat

Današnji Muzej Jugoslavije do kraja 2016. godine nosio je naziv Muzej istorije Jugoslavije. Ime je promenjeno dvadeset godina nakon što je MIJ osnovan (1996) spajanjem i ujedno prestankom postojanja dve institucije: Memorijalnog centra Josip Broz Tito i Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije. Usled društveno-istorijskih okolnosti, ratova i raspada Jugoslavije tokom devedesetih godina, ti muzeji postali su balast budući da su svedočili o nepoželjnoj prošlosti čiji su se tragovi aktivno brisali iz sadašnjosti. Fondovi te dve institucije poslužili su kao osnova na kojoj, političkom odlukom, nastaje nov muzej, koji je trebalo da Jugoslaviju muzealizacijom „smesti na policu”, u skladu sa shvatanjem muzeja kao skladišta „starih i bespotrebnih stvari”. Uprkos tome, fondovi, istorije, dokumentacija i zaposleni ove dve institucije postali su osnova dvadesetogodišnjeg traganja za načinima baštinjenja Jugoslavije.

Neda Knežević Direktorka
Lidija Kotur Asistentkinja za operativno-tehničke i administrativne poslove direktorke
Mila Restović Sekretarka
Radovan Cukić Kustos, načelnik odeljenja za istraživanje i zaštitu muzejskog fonda
Marija Đorgović Načelnica Odeljenja za komunikaciju i razvoj programa
Veselinka Kastratović Ristić Muzejska savetnica-istraživačica
Vesna Mikelić Viša kustoskinja bibliotečkog fonda
Tatomir Toroman Kustos muzejskog fonda
Nataša Skrinjik Cvetković Konzervatorka - restauratorka
Vesna Mirković Bibliotekar
Marija Vasiljević Kustos
Simona Ognjanović Kustoskinja
Miloš Bogdanović Kustos
Milica Tomić Kustoskinja
Ana Panić Kustoskinja
Aleksandra Momčilović Jovanović Kustoskinja
Mirjana Slavković Kustoskinja i koordinatorka za međunarodnu saradnju
Dušan Jevtić Rukovodilac poslova informacionih sistema i tehnologija
Sara Sopić Kustos edukator
Zoran Aleksić Prodavac
Tatjana Petrović Organizatorka prodaje
Dragana Janković Viša stručna saradnica za finansijske i računovodstvene poslove
Marija Raletić Prodavačica
Tihomir Nedeljković Domar
Nenad Cvetković Ekonom, vozač, kurir

Dokumenta za preuzimanje

POGLEDAJ DOKUMENTA

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Polazeći od muzejskog fonda kao glavnog izvora za istraživanje društvenih pojava i istorijskih trenutaka važnih za razumevanje iskustva života u Jugoslaviji, ova izložba preispituje jugoslovensko nasleđe i samu instituciju Muzeja

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU