1918 1929 1935 1941 1946 1954 1964 1973 1981 1991 2008

Arhiva video i audio materijala

Muzej Jugoslavije čuva značajnu arhivu snimljenih izložbi, konferencija, seminara, edukativnih programa iz kojih možete saznati stavove i mišljenja naših kustosa i edukatora, kao i značajnih gostujućih eksperata o temama iz istorije Jugoslavije i njihovim refleksijama na sadašnjost.

PRETRAŽI

Blog