Za škole

Edukativnim programom Muzej Jugoslavije nastoji da, u saradnji sa vaspitačima, učiteljima, nastavnicima i profesorima, obogati školski program u oblastima društvene, kulturne i političke istorije, sociologije, građanskog prava i umetnosti. Od tematskih radionica do vođenih tura prilagođenih ciljanom uzrastu, Muzej nastoji da se afirmiše u očima mlade publike i ponudi drugačiju sliku muzeja od slike koja je uobičajena kod ovog dela posetilaca.

Muzejski programi namenjeni školskom uzrastu uvek su koncipirani kao interaktivni, neguju dijalog i slobodu izražavanja svih učesnika, a glavni cilj im je razvoj kritičkog mišljenja i aktuelizovanje muzejskog sadržaja u cilju korišćenja stečenog iskustva muzejske posete u svakodnevnom životu.

Programi namenjeni najmlađim posetiocima Muzeja, vrtićima i predškolskim ustanovama imaju, pre svega, animacioni karater i usmereni su ka razvijanju kreativnosti i negovanju prvih pozitivnih uspomena na posetu Muzeju. Radioničarski program Muzeja je raznovrstan, varira u zavisnosti od teme koja prati aktuelne izložbe i uzrasta kome je namenjen, a vođene ture moguće je zakazati tokom cele godine.

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU