Lista izložbi

Muzejska laboratorija

04.05.2017-01.12.2025.

Na izložbi „Muzejska laboratorija“ preispitujemo jugoslovensko nasleđe i samu instituciju Muzeja. Istraživanje počinjemo od muzejskih predmeta kao glavnih izvora za sagledavanje društvenih pojava i istorijskih trenutaka važnih za razumevanje iskustva života u Jugoslaviji

Kako je jugoslovensko, kao i svako drugo nasleđe kompleksno, smatramo da je uvođenje različitih perspektiva u ovaj proces ključno. Zbog toga u rad na postavci uključujemo i druge stručnjake, različite zajednice, pripadnike društvenih grupa, umetnike i publiku

Polazeći od zbirki Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije i Memorijalnog centra „Josip Broz Tito“, koje su na ovoj izložbi direktno sučeljene i na čijim osnovama je nastao Muzej Jugoslavije, zajedno sa saradnicima konstantno intervenišemo, menjamo sadržaj i strukturu postavke.   

Teme koje periodično uvodimo koristimo kao ključ za odgonetanje ne samo značenja i značaja pojedinih predmeta važnih za razumevanje iskustva života u Jugoslaviji, već i njihove relevantnosti u savremenom trenutku. Svaka nova tema i nova saradnja prepoznaje se u vidu rute kojom možete proći kroz našu laboratoriju.

 

Možete  da…

1. Lutate izložbom i nasumično otkrivate neke od priča koje se kriju iza eksponata. Na ovaj način saznaćete nešto o poreklu same kolekcije i zašto je koristimo kao platformu za preispitivanje i ponovno čitanje jugoslovenskog nasleđa.
2. Odaberete jednu od aktuelnih ruta:

ZNAKOVNI MUZEJ. Da li ste znali da Muzej Jugoslavije ima gluvog kustosa? Ova ruta otkriva skrivene priče o istorijskim događajima koji se odnose na osobe sa invaliditetom i koristi predmete iz muzejske zbirke da otvori teme koje su relevantne i interesantne iz perspektive zajednice gluvih, a publika koja čuje jednostavno ih ne prepoznaje. Iskoristite jedinstvenu priliku da na jedan dan postanete član zajednice gluvih i da iz te perspektive sagledate muzejsku kolekciju. Ako ne koristite srpski znakovni jezik, postoji prevod i na srpski i na engleski jezik.

RADNICI I FABRIKE. U skladu sa temom koja je ove godine u fokusu, kustosi muzeja su pripremili nove intervencije na izložbi u okviru kojih ćete saznati više o industrijskom nasleđu koje se smatra važnim aspektom naučno-tehnološkog i kulturno-političkog nasleđa Jugoslavije. Ova ruta se osvrće na pitanja radnih prava i industrijalizacije, ali i eksploataciju prirodnih resursa sagledanih kroz objektiv današnje ekološke krize.

KRAJ II SVETSKOG RATA predstavlja još jednu moguću rutu izložbe koja može da vas podstakne na razmišljanje o ovoj prekretnici u svetskoj i jugoslovenskoj istoriji. Označeni eksponati naglašavaju neke od specifičnih istorijskih trenutaka i različite načine sećanja na rat, istovremeno svedočeći o procesima i transformacijama koje su novi sistem i vladajuća ideologija generisali. 

PUT OKO SVETA.  Ako dolazite u Muzej sa svojim detetom (5-12 godina), i nadate se da ćete zapravo uspeti da prođete kroz izložbu, imamo rešenje za vas.  Svi zajedno možete da krenete na put oko sveta, idući kroz muzej i rešavajući zagonetke. Kroz igru ćete upoznati daleke zemlje, običaje i kulture. Ako ne vodite dete sa sobom u Muzej, naravno uvek možete da probudite dete u sebi i zabavite se sami. 

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU