Fond

Kolekcija Muzeja Jugoslavije nastala je nasleđivanjem fondova Memorijalnog centra Josip Broz Tito i Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije, ali i dvodecenijskim radom na dopuni muzejskog fonda koji je rezultovao mnogobrojnim akvizicijama. Fond Muzeja revolucije imao je zadatak da istražuje i prezentuje konstantnu „revoluciju u pokretu”, odnosno višedecenijsku borbu radničke klase, dok celinu Memorijalnog centra čini zbirka poklona koja je heterogena u pogledu darodavaca i vrsta predmeta, njihovog vremena i mesta nastanka, materijala i tehnika, poruka koje su primarno nosile i slojevitih značenja koja se otvaraju njihovim daljim tumačenjima. Danas Muzej Jugoslavije broji preko 75 000 predmeta, a svoju aktivnost usmerava ka dopuni perioda i fenomena koji nisu u dovoljnoj meri zastupljeni u kolekciji.

POGLEDAJ KOLEKCIJU

Akvizicije

Aktivnosti dopune fonda Muzeja Jugoslavije usmerene su ka periodu razvoja jugoslovenske ideje od nastanka države Jugoslavije, kao kraljevine, do njenog nestanka početkom devedesetih godina.

VIŠE O AKVIZICIJAMA

Konzervacije

Konzervator Muzeja Jugoslavije, sa velikim brojem spoljnih saradnika, bavi se različitim delatnostima koje podržavaju nastojanje Muzeja da izlaže i interpretira svoju kolekciju danas, ali i da je baštini za buduće generacije.

VIŠE O KONZERVACIJAMA