`

Lista konzervacija

Maketa plavog voza

Maketa Plavog voza, specijalnog, luksuznog voza korišćenog za potrebe Josipa Broza Tita, poklon je Fabrike železničkih vozila Boris Kidrič iz Maribora i predstavlja deo tehničke zbirke Muzeja Jugoslavije. Konzervacija makete urađena je za potrebe dopune izložbe Figure sećanja u toku 2017. godine, uz pomoć stručnjaka maketara i brodomodelara firme Panon. Imajući u vidu da predmet dugo nije izlagan i da ranije nije konzerviran, rad na konzervaciji makete predstavljao je opsežan i dugotrajan proces. U radu na čišćenju makete detektovana su znatna mehanička oštećena predmeta. Ova oštećenja popunjena su punionicama i retuširana odgovarajućim akrilnim bojama erbrašom, a zatim oslikana četkicom. U poslenjoj fazi rada svi metalni delovi makete očišćeni su od patine i predmet je pripremljen za izlaganje.

Konzervacija zidne slike Raula Goldonija

Zidna slika Život, stradanja i borba naroda na području kraja predsednika Josipa Broza Tita od srednjeg veka do oslobođenja, Raula Goldonija, deo je autentičnog enterijera Muzeja 25. maj. Ova monumentalna slika veličine 4,4 x 14,6 m bila je dostupna sve do 1996. godine kada je, zbog potreba Oktobarskog salona, prekrivena panoima sa platnom i ispred nje je podignut zid od rigipsa. Nakon skidanja panoa i otkrivanja slike, 2011. godine, ustanovljena su vidljiva oštećenja bojenog sloja izazvana prolaskom maltera kroz platno koje je prekrivalo sliku. Radovi na konzervaciji i restauraciji slike započeti su u novembru 2014. godine, u saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture i Fakultetom primenjenih umetnosti u Beogradu. Restauratorski radovi na zidnoj slici doneli su značajno otkriće. Spektroskopskom analizom bojenog sloja ustanovljeno je da zidna slika nije rađena u tehnici enkaustike, kako se do tada verovalo, već u al seko tehnici, pri čemu su korišćeni pigmenti i polivinil acetat kao vezivo za te pigmente. Zanimljivo je da je podatak o tehnici enkaustike u kojoj će biti rađena slika preuzet iz ugovora koji je potpisao slikar, Raul Goldoni, 1963. sa Samoupravnom zajednicom grada Beograda, koja je naručilac slike.