`

Akvizicije

Geografske karte

Nastavnik geografije, Zečević Budimir, poklonio je 2016. godine Muzeju Jugoslavije 20 geografskih karata koje su ručno izrađivali učenici OŠ „Narodni heroj Branko Parać” (današnja OŠ „Stefan Nemanja”). Kolekcija sadrži karte jugoslovenskog kulturnog nasleđa, turizma, filatelije, industije, jugoslovenskih gradova i oblasti.

Muzej objekata

Organizacija „Kiosk – Platforma za savremenu umetnost“ predala je „Muzej objekata“ Muzeju Jugoslavije 2017. godine. Autori rada su Ana Adamović, Džejms Mej i Milica Pekić. Muzej objekata nastao je kao inicijativa da se sakupe, sačuvaju i objedinjeno prikažu lična sećanja građana Srbije na period devedesetih godina XX veka.

Legat Kragujevića

Legat Stevana Kragujevića formiran je 2014. godine, predstavlja prvi legat osnovan u Muzeju Jugoslavije i do danas sadrži više od deset hiljada negativa i nekoliko hiljada fotografija, kao svedočanstva o Jugoslaviji od ‘40-ih do ‘90-ih godina, ali i mnoštvo ličnih predmeta i dokumenata koji govore o profesiji novinskog foto-reportera.

.yu

U utorak, 30. marta 2010. godine, u skladu sa odlukom Registra nacionalnog internet domena Srbije, prestao je da funkcioniše .yu internet domen. Ovaj domen je dodeljen SFR Jugoslaviji 1989. i nastavio je da postoji još 19 godina nakon raspada zemlje. Muzej Jugoslavije ovom prilikom obogatio je svoje kolekcije neuobičajenom akvizicijom – domen .yu postaje prvi virtuelni eksponat u našim kolekcijama.

Arhiv Zorana Milera

Arhiv Zorana Milera poklonjen je Muzeju Jugoslavije 2017. godine. Zoran Miler (1920–2011) bio je fotograf i pasionirani kolekcionar fotografija poznatih ljudi i informacija o njihovim životima, što je rezultovalo  stvaranjem više hiljada dosijea političara, državnika, istorijskih ličnosti, sportista, umetnika.