Гоблен Јосипа Броза Тита

  • Да ли је изложен? Да
  • Инвентарни број: 326

Гоблен је део серије од девет радова коју је Биљана Кецман из Бањалуке поклонила Меморијалном центру Јосип Броз Тито, 1983. године, стварајући је према датумима од 1974. године, скоро читаву деценију. Гоблени су највероватније рађени према фотографијама из штампе и, што је за њих нетипично, врло су сведеног колорита.

Преношење црно-беле новинске фотографије у знатно другачију форму, фокус на копирању, потписивање сваког копираног дела именом уз додавање датума, китњасти „златни” рам, од којег бисмо очекивали да уоквирује нешто сасвим другачије, серијалност – све то заједно доприноси да ова серија гоблена, иако нема никакве уметничке претензије, подсећа на одређени опус који је могао настати и у оквирима постмодерне уметности.

Она је отелотворење и великог труда уложеног у поклоне које су многи грађани израђивали и „слали Титу”.