Графички отисак прве поштанске марке у новој Југославији

 • Збирка: Збирка ликовних радова Музеја револуције народа и народности Југославије
 • Аутор: Ђорђе Андрејевић Кун
 • Држава
  • Босна и Херцеговина
  • Југославија
 • Место: Дрвар
 • Врста предмета: Графика
 • Материјал: Папир
 • Време : Април, 1944
 • Да ли је изложен? Да
 • Инвентарни број: 3865.III.5/159

У циљу успостављања народне власти, руководство Народноослободилачког покрета улагало је велике напоре да се организује и поштанска служба током ратних година.

На писма и пошиљке лепљене су неискоришћене марке затечене на ослобођеним територијама или су аплицирани натписи, жигови и гумени отисци, међу којима је најчешчи симбол била звезда петокрака.

Идејно решење за прву партизанску поштанску марку нове Југославије израдио је априла 1944. у Дрвару један од најзначајнијих представника југословенског борбеног и социјалистичког реализма, Ђорђе Андрејевић Кун. Различити извори наводе да је Кун својеручно отиснуо у техници дрвореза свега двадесет примерака ове марке. Међутим, немачки Десант на Дрвар спречио је њено пуштање у промет, будући да је том приликом изгорео дрворез у кући у којој је Кун радио. Колико је данас познато, сачувана су само два примерка ове ретке и вредне марке.

Тврдња да је Титов лик послужио као модел за представу партизана никада није потврђена.  Отуда, данас је тешко разлучити да ли је реч о анонимном хероју-партизану или познатом (али овде прикривеном) хероју-вођи југословенских партизана, Јосипу Брозу Титу, будући да су оба била присутна у иконографији социјалистичког реализма.