Песма Васе Пелагића

 • Збирка: Збирка докумената и рукописа
 • Аутор: Васа Пелагић
 • Држава
  • Османско царство
  • Турска
 • Место: Кјутјају
 • Врста предмета: Документ
 • Материјал: Папир
 • Време : Око 1870. године
 • Да ли је изложен? Да
 • Инвентарни број: 2126 I 3/44

Васа Пелагић (1838–1899), борац за национално ослобођење, заговорник националне и верске толеранције и равноправности, био је један од најзначајнијих јужнословенских социјалдемократа XIX века.

Непоколебљиво се залагао за слободу штампе, бољи положај радника, просветно и културно уздизање народа, социјалну једнакост и борио се против свих угњетача народа. Због тога је скоро пола живота провео у прогонству или у тамницама. Његово страдање почиње 1869, када је у Сарајеву осуђен на 101 годину затвора и када је прогнан у заточеништво у Малу Азију, где пише Путовање унакрст цијеле земље из којег је песма Тамница је несита гробница. Његово прогонство и тамновање наставља се и после доласка у Србију јер није одустао од своје политичке борбе.