Листа изложби

Чувари времена – заборављено индустријско наслеђе

15.11-03.12.2017.

На изложби ће бити представљено око 250 фотографија са теренског истраживања материјалних остатака старих индустрија и технолошких процеса, развијаних на територији Србије током 19. и почетком 20. века Реч је о индустријској археологији, дисциплини којој се последњих година посвећује посебна пажња будући да њени резултати несумњиво доприносе потпунијем сагледавању укупног друштвеног, културног, политичког и привредног живота. Пошто фотографија представља много више од обичног записа тренутног стања и има моћ да дочара атмосферу и пробуди емоцију, управо овај медиј изабран је за презентацију овог значајног наслеђа, недовољно присутног у јавности.

Током рада на пројекту и теренског истраживања 2016. и 2017. године, под окриљем Музеја Југославије, у оквиру 20 рута,документовано је стање у којем се данас налазе некад важни индустријски објекти. Иако, пре свега документарне, ове фотографије представљају много више од обичног записа тренутног стања. Оне доприносе разумевању прошлости у времену када савремени темпо технолошког развоја условљава убрзано нестајање ове, за националну историју свакако важне, баштине.

Ради бољег разумевања овог заборављеног и потцењеног наслеђа, осим објеката непосредно намењених производњи, истраживање обухвата и објекте и просторе уско повезане с индустријом, као што су они намењени становању или активностима људи током слободног времена.

Крајњи резултат овако постављеног истраживања је реконструкција културе, схваћене као укупне друштвене праксе, док изложене фотографије додатно наглашавају важност очувања ове, несумњиво значајне, баштине у изградњи културног идентитета.

Између осталих, на изложби се могу видети фотографије: Астрономске опсерваторије Београд (грађене од 1929. до 1932. године), Брикетарнице рудника Ртањ (1912), Фабрике текстила Стаменковић у Лесковцу (почетак 19. века), Хидроелектране у Сићеву (1931), Зрењанинске фабрике алкохола (крај 19. века) и Рудника и топионице у Бору (1904).

Аутори изложбе су мр Рифат Куленовић, музејски саветник и Ада Влајић, кустоскиња.

Фабрика текстила Стаменковиц у Лесковцу

Фабрика стакла у Панчеву

Црпна станицу Жабљу 1898.-1899.

Брикетарница рудника Ртањ, 1912. година

Астрономска опсерваторија Београд

Астрономска опсерваторија Београд

Фабрика алкохола у Зрењанину, крај 19. века

Предисторија: Основа за разумевање Музеја Југославије

На обликовање европског типа музеја утицале су бројне праксе и концепти сакупљања, чувања и употребе предмета.

Музејска лабораторија

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Нова мапирања Европе

Мала породична историја