Листа програма

Изложба „Осми километар” у Музеју Југославије

Изложбу „Осми километар”, која је премијерно приказана у Павиљону Србије на 17. Међународној изложби архитектуре у Венецији ове године, домаћа публика може да посети од 9. децембра у Музеју Југославије. Аутори су архитекти окупљени око платформе Модерни у Београду.

Идеја да се изложба „Осми километар” представи у Музеју Југославије проистекла је из жеље да се локалној публици учини доступним рад који је успешно представљао Србију на Бијеналу у Венецији. Ова изложба о рударском граду Бору у директној је вези са једним од пет индустријских локалитета заступљених на тек отвореној изложби „О фабрикама и радницима”, која се бави индустријским наслеђем на простору Србије.

„У свакодневном говору становници Бора исказују појединачна места града кроз меру њихове удаљености од рударског површинског копа Бор, који рачунају као полазну тачку – ‘нулти километар’ или ‘смак света’. Систем оријентације становника аналоган је начину планирања и изградње самог града кроз седам градских километара. У том смислу, „осми километар” представља квалитативно нови слој града и сугтерише правце његовог будућег развоја независно од рударске индустрије”, истичу аутори и ауторке изложбе и додају:

„Изложба приказује како се на примеру Борског басена развијена рударска производња до сада једнозначно постављала као искључиви фактор постојања града. Умрежавањем ове производње у глобалне токове капитала, у граду се испољава одсуство могућности рада на друштвеном и просторном плану. Уједно, услед неодрживости предложених алтернатива социо-економског развоја Бора, ово је и прилика за редефинисање односа живот – рад, а тиме и физичког оквира унутар којег се наведени процеси одвијају. Стога, изложба и истраживање разматрају будућност овог односа кроз тему „осмог километра”, који уводи поремећај у поредак постојећих седам градских зона – седам градских километара. Сваки од седам километара истражен је кроз студије архивске грађe и кроз пројекат теме која је специфична за одређено подручје, то јест километар града. Одговарајуће теме су редом: индустрија, просторно планирање, простори културе, стамбени стандард, култура свакодневног живота, екологија, и демографија.”

Платформу Модерни у Београду (МуБГД) чине: Ива Бекић, Петар Цигић, Далиа Дуканац, Стефан Ђорђевић, Ирена Гајић, Мирјана Јешић, Христина Стојановић и Снежана Златковић, а сарадници на изложби су били: Катарина Ђорђевић, Стефан Ђорђевић и Драган Стојменовић.

Изложба „Осми километар” отворена је у згради Музеја 25. мај, у оквиру комплекса Музеја Југославије, до 15. фебруара 2022. године.

О платформи Модерни у Београду

Платформа је основана у Београду 2018. године и окупља групу архитеката са посебним интересовањем и ангажманом у области илустрације, графичког дизајна и ликовних уметности. Заједно су покренули пројекат МуБГД у циљу промоције, али и критичке анализе архитектонског наслеђа Београда путем иновативних графичких репрезентација. Дугорочно истраживање аутора у домену визуелне репрезентације има за циљ допринос у разумевању канонских архитектонских пројеката и објеката и њихових улога у ширем друштвено-политичком, економском и културном контексту, као критичког инструмента за посматрање, промишљање и понашање у савременом простору. Реализовали су више самосталних изложби (током 2019) за које им је додељена Награда „Ранко Радовић” (2020) у категорији телевизијске емисије, изложбе и мултимедијалне презентације. Пројекат „Осми километар” награђен је са у категорији Challenges in Architecture and Urban Design.

 

 

Музеј 25. мај - Изложбени простор лево
  • Дан: 12.12.2021-27.03.2022.
  • Време: 13:00

Предисторија: Основа за разумевање Музеја Југославије

На обликовање европског типа музеја утицале су бројне праксе и концепти сакупљања, чувања и употребе предмета.

Музејска лабораторија

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Нова мапирања Европе

Мала породична историја