Листа програма

Породични дан у Музеју Југославије

Део изложбе: Музејска лабораторија

У периоду од 10.00 до 14.00 часова, Музеј Југославије постаје место на којем су деца најважнији посетиоци. Када се деца појаве на улазу у Музеј, дочекаће их продавци, поздравити лично, замолити да буду тајни детективи тако што ће да реше задату мисију на изложби Музејска лабораторија, где их дочекује кустос музеја и даје даље инструкције.

Улаз је слободан за све учеснике који се могу прикључити програму у било ком тренутку између 10 и 14 часова, а програм траје онолико колико је потребно учесницима да заврше игру.

ОПИС ПРОГРАМА

Изложба Музејска лабараторија као да је створена за дечју игру јер је њоме приказан пресек фонда Музеја Југославије, који се претежно састоји од поклона које је Јосип Броз Тито добијао током живота. Како су поклони изузетно разнолики по облицима, земљама порекла, али и по времену којем припадају, пролазак кроз ову изложбу за најмлађе посетиоце замишљен је као својеврсно путовање око света у форми детективске игре. Решавајући један по један траг, деца се крећу кроз изложбу путујући од једног до другог континента, из једног временског периода у други временски период, учећи кроз експонате о историјским догађајима и личностима, удаљеним културама, локалним обичајима, али и о самим музејима. На крају, мапа их доводи до циљног одредишта – где се налази и награда за сваког учесника.

Програм је замишљен тако да активно учествују и деца и њихови пратиоци тако што деца добијају упутства како да укључе одрасле у игру, али и да воде рачуна о томе да се они у музеју понашају на одговарајући начин. Тако деца брзо усвајају кодекс понашања у установи културе осећајући да су изузетно важни и одговорни.

Стари музеј - Прва сала
  • Дан: 04.03-04.03.2018.
  • Време: 10:00
  • Капацитет: 100

Предисторија: Основа за разумевање Музеја Југославије

На обликовање европског типа музеја утицале су бројне праксе и концепти сакупљања, чувања и употребе предмета.

Музејска лабораторија

Полазећи од музејског фонда као главног извора за истраживање друштвених појава и историјских тренутака важних за разумевање искуства живота у Југославији, ова изложба преиспитује југословенско наслеђе и саму институцију Музеја.

Нова мапирања Европе

Мала породична историја