Беса Схахини

  • Тема: Економски модели
  • Говорник: Беса Схахини
  • Старост говорника: 1980 - 1991
  • Место снимања: Приштина
  • Предмет: Женска ношња, израђено 1870 године, Призрен, дародавац Срески одбор ССРН (Социјалистичког савеза радног народа), Призрен, 1955