Пројекат Југославија

“Пројекат Југославија” укључује сто једног саговорника различитих узраста и профила из свих земаља насталих након распада некадашње државе. Уместо конкретног питања сваком од учесника понуђен је по један од картона предмета који се чувају у колекцији Музеја Југославије, а на којима су основне информације о предмету: опис, датум или период из ког потиче, порекло. На тај начин покушали смо да колекцију материјалних трагова прошлости посредним путем преведемо у форму живих коментара, актуелних размишљања, идеја и потенцијала за будућност.

Киоск – платформа за савремену уметносту у сарадњи са Музејом Југославије
Ауторке пројекта: Ана Адамовић и Милица Пекић
Пројекат је реализован уз подршку Балканског фонда за демократију и Министарства културе и информисања Републике Србије

Више о пројкету прочитајте у тексту ауторки.