Projekat Jugoslavija

“Projekat Jugoslavija” uključuje sto jednog sagovornika različitih uzrasta i profila iz svih zemalja nastalih nakon raspada nekadašnje države. Umesto konkretnog pitanja svakom od učesnika ponuđen je po jedan od kartona predmeta koji se čuvaju u kolekciji Muzeja Jugoslavije, a na kojima su osnovne informacije o predmetu: opis, datum ili period iz kog potiče, poreklo. Na taj način pokušali smo da kolekciju materijalnih tragova prošlosti posrednim putem prevedemo u formu živih komentara, aktuelnih razmišljanja, ideja i potencijala za budućnost.

Kiosk – platforma za savremenu umetnostu u saradnji sa Muzejom Jugoslavije
Autorke projekta: Ana Adamović i Milica Pekić
Projekat je realizovan uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije

Više o projektu pročitajte u tekstu autorki.