Ljubomir Frčkoski

  • Tema: Nacionalizmi
  • Govornik: Ljubomir Frčkoski
  • Starost govornika: 1945-1965
  • Mesto snimanja: Skopje
  • Predmet: “Jajce”, Ismet Mujezinović (ulje na platnu, 64x95 cm), poklon Narodnog odbora grada Jajca, 29. novembra 1953. godine