Hristina Ivanoska

  • Tema: Jugoslovenstvo
  • Govornik: Hristina Ivanoska
  • Starost govornika: 1965-1980
  • Mesto snimanja: Skopje
  • Predmet: “Plod I, Jezgro”, Olga Jančić, 1967, poklon grada Bajina Bašta 28. 09. 1979. godine